ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020. ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου κα Ursula von der Leyen
Επικεφαλής του Γραφείου
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2020
Αγαπητέ Δρα Μιχαηλίδη,
Η Πρόεδρος von der Leyen θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την από 6 Φεβρουαρίου 2020 επιστολή σας αναφορικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και με την οποία ενθαρρύνετε, μεταξύ άλλων, τα διακοινοβουλευτικά θεσμικά όργανα να επιδιώξουν μια δυναμική παρουσία στην διοικητική δομή της διαδικασίας της Διάσκεψης και να προτρέψουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει στα διακοινοβουλευτικά όργανα τον χώρο για την παρουσίαση των θέσεων τους κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης.
Εκτιμούμε την ετοιμότητα και την υποστήριξή σας να συμμετάσχετε σε όλη τη διαδικασία.
Η Πρόεδρος von der Leyen μου ζήτησε να σας ενημερώσω ότι η Αντιπρόεδρος Šuica εξετάζει τα σημεία που έχετε θέσει και θα ανταποκριθεί το συντομότερο.
Με εκτίμηση
Bjorn Seibert
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2020. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θετική απάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. pdf30

Related Articles

Back to top button