ΒΟΛΟΣ, 15 – 17 ΜΑΪΟΥ 2004

Σεμινάριο με θέμα: «Ορθοδοξία και Παιδεία: Το μάθημα των θρησκευτικών ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού»

2004volos

Η Γραμματεία της Δ.Σ.Ο., μετά από παλαιότερη απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, πραγματοποίησε 4ήμερο σεμινάριο στο Βόλο, 15 – 17 Μαΐου 2004, στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, ίδρυμα της οικείας μητροπόλεως, με θέμα «Ορθοδοξία και Παιδεία: Το μάθημα των θρησκευτικών ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού». Στο σεμινάριο αυτό εκλήθησαν και έλαβαν μέρος περί τους 35 εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης, ειδικευμένοι σε θέματα διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, από όλες τις χώρες των οποίων τα κοινοβούλια είναι μέλη της Δ.Σ.Ο.

Εισηγήσεις στο σεμινάριο έκαναν καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες από διάφορα μέρη του κόσμου. Την επιστημονική ευθύνη του σεμιναρίου είχε ο καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής.

Τα θέματα που παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν είναι τα κάτωθι:
• Η Ορθόδοξη βάση και θεώρηση της Παιδείας.
• Η Ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής.
• Η θρησκευτική αγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλήματα και προοπτικές.
• Το θρησκευτικό μάθημα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προβλήματα και προοπτικές .
• Τα θρησκευτικά ως μάθημα καταλλαγής και συμφιλίωσης.
• Η θεολογική και παιδαγωγική κατάρτιση στελεχών για τη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Τα ψυχοπαιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά των μαθητών σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος των θρησκευτικών.
• Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών. Η Θρησκευτική Αγωγή στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες – Ορθόδοξη αγωγή και παγκοσμιοποίηση.
• Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις για το μάθημα των θρησκευτικών.

Παραδείγματα διδακτικής:
α. Τα Θρησκευτικά ως θεολογικό-ομολογιακό μάθημα.
β. Τα Θρησκευτικά ως πολιτιστικό μάθημα.
γ. Τα Θρησκευτικά ως βιβλικό μάθημα.
δ. Τα Θρησκευτικά ως συνδυαστικό μάθημα.
• Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι του μαθήματος των Θρησκευτικών.
• Σχεδιασμός του περιεχομένου, αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια του θρησκευτικού μαθήματος.

Related Articles

Back to top button