ΒΙΕΝΝΗ, 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΣΕ

Αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο. υπό τον Γενικό της Γραμματέα Δρ. Ανδρέα Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Gavrilov, του Μέλους της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. κ. Zakaria Kutsnashvili και του Συμβούλου της Δ.Σ.Ο. Δρ.Κώστα Μυγδάλη πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Κ.Σ. του ΟΑΣΕ κκ. Georgi Tsereteli και Roberto Montella στην έδρα της Κ.Σ. του ΟΑΣΕ στη Βιέννη στις 22 Φεβρουαρίου 2019.
Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και τρόποι συνεργασίας των δυο διακοινοβουλευτικών οργανισμών.

Βιέννη, 22 Φεβρουαρίου 2019. Συνάντηση αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. με το Προεδρείο της Κ.Σ. του ΟΑΣΕ pdf30

Related Articles

Back to top button