ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 10 – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ημερίδα με θέμα: «Ο εθελοντισμός ως έκφραση πολιτισμικού πλουραλισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, κατά την Χριστιανική Παράδοση»
Varsovia_1
Στη Βαρσοβία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011, ημερίδα με θέμα: «Ο εθελοντισμός ως έκφραση πολιτισμικού πλουραλισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, κατά την Χριστιανική Παράδοση».
Η ημερίδα φιλοξενήθηκε από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, κατά την οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Popov.
Ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου κ. Stefan Niesiołowski καλωσόρισε τους συνέδρους και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ημερίδας.
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας ο οποίος απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό προς τους συνέδρους.
Η συμβολή του Πολωνού Βουλευτή, Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. κ. Eugeniusz Czykwin, υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας αλλά και της όλης επίσκεψης.
Varsovia_2
Παρεμβάσεις επί του κεντρικού θέματος, μεταξύ των άλλων, παρουσίασαν και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., Βουλευτής κ. Αναστάσιος Νεράντζης, ο Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο., Βουλευτής κ. Μιχαήλ Παντούλας καθώς και η κα Olga Kołtuniak, εκπρόσωπος της οργάνωσης “Caritas”της Καθολικής Εκκλησίας της Πολωνίας.
Varsovia_3
Επιπλέον, εισηγήσεις παρουσίασαν οι κ.κ.:
– καθ. Olga Astafieva, Αντιπρόεδρος του τμήματος Πολιτιστικής Έρευνας της Ρωσικής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, Διδάκτορας Φιλοσοφίας με θέμα: «Η πολιτιστική πολιτική σε συνθήκες πολιτιστικού πλουραλισμού: πραγματείες και στρατηγικές».
– καθ. Valery Alexeev, Σύμβουλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. με θέμα: «Μετα-πολυπολιτισμικότητα: Νέες πραγματικότητες και προκλήσεις».
– π. Genrich Paprotskiy, εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας ομίλησε επί του κεντρικού θέματος
– Δρ. Χρήστος Τσιρώνης, Λέκτορας Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας, Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας, Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Το νέο κοινωνικό κράτος και οι πρωτοβουλίες κοινωνικής διακονίας χριστιανικών εκκλησιών στην ΕΕ. Ερευνητικά δεδομένα και κριτικά ερωτήματα ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος».
– Δρ Κώστας Μυγδάλης, Σύμβουλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. με θέμα: «Ο εθελοντισμός και κοινωνική πρόνοια στον καιρό της οικονομικής κρίσης. Έννοιες αντίθετες ή συμπληρωματικές.
Η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. εξέδωσε κείμενο συμπερασμάτων της ημερίδας:

Συμπεράσματα – προτάσεις
Κοινή είναι η διαπίστωση ότι ο σύγχρονος κόσμος διέρχεται μία φάση γενικότερου μετασχηματισμού. Οι αλλαγές πραγματώνονται στον καθημερινό βίο και στον πολιτισμό, στη θεώρηση και στη λειτουργία των συγκροτημένων δομών, θεσμών και αξιών της κοινωνίας. Η οικονομική κρίση, που επαναφέρει στο προσκήνιο και εντατικοποιεί παλαιότερα κοινωνικά προβλήματα και αναδεικνύει νέα, συνοδεύεται από αμφισβήτηση προς τους θεσμούς, αλλά και από ανασφάλεια, έλλειμμα κοινωνικής συνοχής, διάσπαση των κοινωνικών δικτύων. Κατακτήσεις της κοινωνίας του περασμένου αιώνα αναιρούνται στο όνομα της υπέρβασης της οικονομικής κρίσης. Οι κοινωνίες δεν έχουν ορατό σημείο αναφοράς. Καθημερινά βιώνουμε τη σύγχυση των ανθρώπων και την εναγώνια αναζήτησή τους για κοινωνική ταυτότητα και παρουσία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες χρέος όλων είναι η διαρκής προσφορά ενός αυθεντικού και υψηλού προτύπου ζωής, που να εστιάζεται στη δικαιοσύνη και στην αλληλεγγύη.
Προς αυτή την κατεύθυνση κατατίθενται τα παρακάτω συμπεράσματα και οι προτάσεις της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε από τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας(Δ.Σ.Ο.) σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο της Πολωνίας στη Βαρσοβία (11 Απριλίου 2011) με θέμα: «Ο εθελοντισμός ως έκφραση πολιτισμικού πλουραλισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τη χριστιανική παράδοση». Το τελικό κείμενο επεξεργάστηκε η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. κατά τη συνεδρίασή της την επόμενη ημέρα:
Η αλληλεγγύη υπογραμμίζει και ουσιαστικοποιεί την έμφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι για τον άνθρωπο, πλάσμα εκ φύσεως όχι μόνο πνευματικό, αλλά επίσης κοινωνικό και πολιτικό, η κοινωνική ζωή είναι γι’ αυτόν, μία ουσιώδης και αναφαίρετη διάσταση. Ο ταχύτατος πολλαπλασιασμός των μέσων επικοινωνίας και η μεγάλη πρόοδος της πληροφορικής παρέχουν τη δυνατότητα καθιέρωσης σχέσεων ανάμεσα σε πολύ μακρινά και άγνωστα πρόσωπα. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τέτοια συνειδητοποίηση για το περιεχόμενο του όρου της αλληλεξάρτησης σε κάθε επίπεδο ανάμεσα σε ανθρώπους και λαούς. Οι στενοί δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα στην αλληλεγγύη και στην
ισότητα, στην αλληλεγγύη και στην ειρήνη στον κόσμο, στην αλληλεγγύη και στον οικουμενικό προορισμό των αγαθών, την τοποθετούν στο επίπεδο της θεμελιώδους κοινωνικής αρετής.
Η προσφορά της αλληλέγγυας διακονίας της εκκλησίας κατευθύνεται στην υποστήριξη των ανθρώπων σε προσωπικό επίπεδο, στην ενίσχυση των διαπροσωπικών δεσμών και των δικτύων αρωγής, αλλά σαφώς επεκτείνεται και στη διαμόρφωση κοινωνικών προτάσεων για τη διασφάλιση της ζωής και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων.
Η προσφορά της εκκλησίας συνίσταται, επίσης, στην ειρηνοποιό παρουσία της, κατά το δυνατόν, στο πεδίο των κοινωνικών αντιπαραθέσεων προς διαφύλαξη των κεκτημένων κοινωνικών δομών και δικτύων υπέρ των αδυνάτων. Πρόκειται για ηθική συμπαράσταση και διδασκαλία, για προσφορά υλικής βοήθειας και συνέργεια με κοινωνικούς και κρατικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η συνέχεια των κοινωνικών παρεμβάσεων προς όφελος των «ελαχίστων αδελφών» στην κατεύθυνση διαφύλαξής τους από μορφές επαιτείας και περιθωριοποίησης.
Η Δ.Σ.Ο. καλεί τους βουλευτές – μέλη που συμμετέχουν στις δραστηριότητές της, τα Κοινοβούλια, και τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου:
• να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής προστασίας των αδυνάτων και στερουμένων εν γένει δικαιωμάτων.
• να κατανοήσουν σε βάθος το χρέος, έναντι της κοινωνίας και να αναδείξουν αρχές και αξίες που σχετίζονται με την αλήθεια, την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την αγάπη και εν τέλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
• να υποστηρίξουν ενεργά συνεργασίες και κοινωνικά δίκτυα, που συμβάλλουν στην ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς, ώστε στην περίοδο της κρίσης και όχι μόνο να διασφαλιστούν κοινωνικές εγγυήσεις και κατακτήσεις των εργαζομένων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η Δ.Σ.Ο. απευθύνεται στην εκκλησία ζητώντας να ενεργοποιηθεί δημιουργικά στην ανάδειξη της κοινωνίας των πολιτών, που θα εδράζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων, την ισότητα και την ελευθερία χωρίς περιορισμούς. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η συνεργασία της εκκλησίας με τις δομές του κράτους-πρόνοιας και των άλλων κοινωνικών φορέων και η συνέργεια των δράσεών τους, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, ώστε αυτή να είναι διεπιστημονική, πολυεπίπεδη, επίκαιρη και πολυδύναμη με έμφαση στην ενεργή αλληλεγγύη για κάθε εμπερίστατο άνθρωπο.

Related Articles

Back to top button