ΤΙΡΑΝΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, 20 – 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

Συμμετοχή Εκπροσώπου της Δ.Σ.Ο. στην 51η Γενική Συνέλευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΚΣΟΣΕΠ)

Related Articles

Back to top button