ΤΙΦΛΙΔΑ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019. ΔΗΛΩΣΗ

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) καταδικάζει αποφασιστικά τις έκνομες ενέργειες μερικών βουλευτών του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, οι οποίες έλαβαν χώρα την 20η Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια της 26ης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, οι οποίες αποσκοπούσαν στη ματαίωση της συνεδρίασης της ολομέλειας της Συνέλευσης, συνοδευόμενες από απειλές άσκησης σωματικής βίας έναντι μελών της Δ.Σ.Ο.

Αυτά τα γεγονότα δεν παραβιάζουν απλώς κατάφορα τις διεθνείς αρχές του κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας, αλλά επιπλέον αντιφάσκουν και προς τις θεμελιώδεις αρχές της Ορθοδοξίας.

Επιπλέον, η Δ.Σ.Ο. επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

1. Το Κοινοβούλιο της Γεωργίας τυγχάνει ιδρυτικό μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.).

2. Η 26η Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε να διεξαχθεί στη Γεωργία, μετά από ανάλογη πρόσκληση του Προέδρου του Κοινοβουλίου της.

3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπως σε όλα τα σώματα και τους διεθνείς οργανισμούς, των συνελεύσεων προεδρεύει ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. έχει εκλέξει το 2018 στην Αθήνα ως Πρόεδρό της τον Ρώσο βουλευτή κ. Sergei Gavrilov.

5. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Δ.Σ.Ο., ο Πρόεδρος της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. προεδρεύει των εργασιών των σώματος, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

6. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική, οι περισσότερες των συνελεύσεων της Δ.Σ.Ο. ως επί το πλείστον διεξάγονται κατόπιν προσκλήσεως της φιλοξενούσας χώρας, στους χώρους του Κοινοβουλίου αυτής της χώρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του οποίου υπάρχει αντίστοιχη θέση για τον προεδρεύοντα κατά τις συνεδριάσεις, η οποία και διετέθη στον Πρόεδρο της Δ.Σ.Ο. από την φιλοξενούσα πλευρά.

7. Οι επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης είναι τα Ελληνικά, Ρωσικά, Αγγλικά και Αραβικά.

Τιφλίδα, 21 Ιουνίου 2019. Δήλωση. pdf30

Related Articles

Back to top button