ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10-15 ΜΑΪΟΥ 2014. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χριστιανισμός – Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο»

Θεσσαλονίκη, 10 – 15 Μαΐου 2014
DSC_0618_M
Η Διεθνής Γραμματεία και οι Πρόεδροι των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, 10 – 12 Μαΐου 2014, στην καθιερωμένη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας όπου αξιολογήθηκαν οι περασμένες δραστηριότητες και συζητήθηκαν οι μελλοντικές δράσεις της.

Την Δευτέρα 12 Μαΐου ξεκίνησαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου με θέμα : «Χριστιανισμός – Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο».
Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο επεξεργάσθηκαν και συζήτησαν θέματα ειδησεογραφίας και ενημέρωσης στον χώρο των εκκλησιαστικού χαρακτήρα ειδήσεων και στον τρόπο διακίνησής τους.
Το συνέδριο κλήθηκε να αναδείξει την υπάρχουσα προβληματική αναφορικά με τη θεματολογία και το είδος των ειδήσεων του χώρου των θρησκειών, οι οποίες διακινούνται στα ΜΜΕ, τους κανόνες και τη δεοντολογία που τις διέπουν και, παράλληλα, να εξετάσει θέματα που έχουν να κάνουν με την λατρεία και τις νέες τεχνολογίες. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη σε σεμιναριακής μορφής συζητήσεις πάνω σε θέματα ανάλογου ενδιαφέροντος.
Οι εργασίες του συνεδρίου έλαβαν χώρα στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» στην Πυλαία.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος Βουλευτές από διάφορες χώρες του κόσμου, δημοσιογράφοι κυρίως του θρησκευτικού χώρου, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη Γραφείων Τύπου Εκκλησιών και Μητροπόλεων όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών, και Πατριαρχείων, καθώς και των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών.
2014051550

Το πρόγραμμα του συνεδρίου pdf30

 

κ. Sergei Popov, Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο.
DSC05026high
«…Το θέμα που επιλέχτηκε για το συνέδριό μας, το οποίο οργανώνεται από τη Δ.Σ.Ο., είναι επίκαιρο όσο ποτέ, όπως, άλλωστε, και ο τόπος διεξαγωγής του-η υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα ΜΜΕ κάθε χρόνο διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή της ανθρωπότητας, ενώ στον πολιτικό χώρο οι συνέπειες που έχει η επίδραση τους στα μυαλά των ανθρώπων σήμερα στην ουσία είναι απεριόριστες και σε μια σειρά περιπτώσεις μπορούν να συγκριθούν με τους πολέμους των προηγούμενων αιώνων. Έχει εμφανισθεί ακόμη και ο όρος η πληροφοριακοί πόλεμοι. Τα ΜΜΕ μπορούν να δημιουργήσουν ένα καινούργιο ιδεώδες και μια καινούργια εικόνα του εχθρού.
Ωστόσο μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι συντελείται μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά των πνευματικών και πολιτιστικών μας αξιών….Ταυτόχρονα βλέπουμε πως αποσιωπούνται πολλά τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο.
Η αντικειμενικότητα θυσιάζεται χάριν της συγκυρίας. Οι πνευματικές προτεραιότητες υποκαθιστούνται από την υπερβολική προβολή των καθετί χυδαίου και το πιο λυπηρό είναι όταν ενθαρρύνεται η αθώωση του ναζισμού και του φασισμού.
Ο σκοπός του χριστιανισμού είναι η ίαση των πληγών της ανθρώπινης οντότητας ενώ μια σειρά από ΜΜΕ τους εκμεταλλεύονται τις ξύνουν και με κάθε τρόπο παρεμποδίζουν την ίασή τους, παίζοντας με την αγάπη των ανθρώπων για τα σκάνδαλα με το ενδιαφέρον τους για τα μυστικά της προσωπικής ζωής των διασημοτήτων και τις σκανδαλώδεις αποκαλύψεις κλπ, με αποτέλεσμα στο κυνήγι για τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα κερδίζουν εκείνοι που κατάφεραν πριν από τους άλλους να καταλάβουν ένα κομμάτι του «πληροφοριακού πεδίου» και να δημιουργήσουν ένα ακροατήριο-στόχο, που «ζει» εκεί και καμία φορά απλώς διαφθείροντας τους ανθρώπους…».

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
varth13001
«…Είναι αληθές, ότι αί απόψεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις ελάχιστον βαθμόν προβάλλονται δια των κατά κανόνα μετά εγκόσμίων και ουχί πνευματικών ζητημάτων ασχολουμένων μέσων γενικής ενημερώσεως. Επομένως, υπάρχουν περιθώρια αυξήσεως του διατιθεμένου προς παρουσίασιν της Ορθοδοξίας χρόνου, ιδία δε εις τας χώρας εις τας οποίας κατοικεί σημαντικός αριθμός βεβαπτισμένων ορθοδόξων χριστιανών. Εξ άλλου, υφίστανται μεγάλα περιθώρια βελτιώσεως της αντικειμενικότητος μετά της οποίας παρουσιάζονται τα αφορώντα εις τας Ορθοδόξους Εκκλησίας θέματα. Και ναι μέν, λόγω της ορθώς επικρατούσης ελευθερίας του εκδότου ή εν γένει διαχειριστού των μέσων γενικής ενημερώσεως ως προς τα προβληθησόμενα θέματα και τον τρόπον παρουσιάσεως αυτών, δεν δύναται να επιβληθή νομοθετικώς εις αυτούς ο τρόπος ούτος, πλην όμως δύνανται να θεσπισθούν διαφόρων επιπέδων κανόνες, προασπίζοντες την αντικειμενικότητα και παρεμποδίζοντες την παραπλανητικήν παρουσίασιν των γεγονότων και ιδεών.
Αντιλαμβανόμενοι το δυσχερές του θέματος, ολοψύχως ευχόμεθα εις υμάς όπως εμβαθύνετε κατά τον πρέποντα τρόπον εις αυτό και μελετήσετε μετ’ εξιδιασμένης προσοχής και επιμελείας απάσας τας πτυχάς του ζητήματος, ώστε αι προτάσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις σας να συμβάλουν εις την καλλιτέραν χρησιμοποίησιν των μέσων γενικής ενημερώσεως δια την αντικειμενικήν πληροφόρησιν του κοινού…».

κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο.
DSC05070high
«…Απαιτείται συναγερμός όλων των πνευματικών δυνάμεων (εκκλησιαστικών και κοσμικών) για ανάκτηση ή πρόσκτηση της πνευματικής γνησιότητας, για αυτοσυνειδησία, για το τί είναι ψεύτικο και τί αληθινό, για το ποιό στοιχείο έχει σωστική αποστολή και ποιό καταβαραθρώνει. Για το τί, τέλος, είναι μια απλή (σχεδόν μηχανιστική) κοινωνική λειτουργία και το τί είναι γνήσια πνευματική στάση… Σ’ αυτήν την εποχή της παντοκρατορίας των Μέσων, αυτά δεν αποτελούν μόνο διδακτήριο για τους πολίτες, αλλά και δεσμωτήριο της κοινωνίας. Η ισότητα, η δικαιοσύνη, η προσήλωση στην αλήθεια, η ακρίβεια, η καταλλαγή, η αποφυγή της βίας, ο εξοστρακισμός της εξάρσεως των παθών, συνιστούν αρχές οι οποίες κυριαρχικά διατηρούν τον κορμό, τόσο του Χριστιανισμού όσο και των Μέσων, τα οποία μπορεί και πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά. Πουθενά, είναι αλήθεια δεν ισχύουν απολύτως και μάλιστα όλες μαζί αυτές οι αρχές. Το διακύβευμα πάντως είναι να περιορίσουμε και εδώ, την ένταση και την έκτασή τους, υπηρετώντας έτσι και την ενημέρωση και τον χριστιανισμό…».

Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος
DSC05168high
«…Γενικά, υποστηρίζω ότι τρεις δυνατές θέσεις μπορεί να λάβη κανείς απέναντι στα σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας-Ενημέρωσης. Η μία είναι η «θεοποίησή» τους, όταν απολυτοποιούνται και τους αποδίδονται θεϊκές ιδιότητες, όπως έγινε πρόσφατα για το Google, αφού μερικοί αμερικάνοι ίδρυσαν την «Εκκλησία της Google», επειδή οι πολλές πληροφορίες που διαθέτει την κάνουν να προσεγγίζη πιο πολύ τον Θεό. Η άλλη είναι η «δαιμονοποίησή» τους, όταν θεωρούνται ως δαιμονικά μέσα, πηγή όλων των κακών που υπάρχουν στην κοινωνία. Και η τρίτη είναι η καλή χρήση τους, το να θεωρούνται ως δώρα του Θεού, ως εργαλεία για την καλή οργάνωση της κοινωνίας, με απώτερο σκοπό να κυριαρχήση ο άνθρωπος πάνω σ’ αυτά και σε όλη την δημιουργία και όχι να γίνη δούλος τους.».

 

Related Articles

Back to top button