ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 12-15 ΜΑΪΟΥ 2014. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 12-15 Μαΐου 2014.

Παράλληλα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. θα πραγματοποιηθεί συνέδριο (12-15 Μαΐου) με θέμα: «Χριστιανισμός – Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο», σχετικό με τον τομέα της ειδησεογραφίας και ενημέρωσης στον χώρο των εκκλησιαστικών ειδήσεων και της διακίνησής τους.
Το συνέδριο καλείται να αναδείξει την υπάρχουσα προβληματική πάνω στην θεματολογία και το είδος των ειδήσεων του χώρου των θρησκειών οι οποίες διακινούνται στα ΜΜΕ, τους κανόνες και τις δεοντολογίες που τις διέπουν και παράλληλα να εξετάσει θέματα που έχουν να κάνουν με την λατρεία και τις νέες τεχνολογίες. Η δεύτερη μέρα θα αφιερωθεί σε σεμιναριακής μορφής συζητήσεις πάνω σε θέματα ανάλογου ενδιαφέροντος.

Δελτίο τύπου  pdf30

Σχέδιο προγράμματος pdf30

Related Articles

Back to top button