ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. | ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10 – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ioannina03 ©Copyright:Aliki Eleftheriou-All rights reserved.No reproduction without permission,creditline compulsoryEMAIL:alikieleftheriou@gmail.comAthens-Greece ©Copyright:Aliki Eleftheriou-All rights reserved.No reproduction without permission,creditline compulsoryEMAIL:alikieleftheriou@gmail.comAthens-Greece Ioannina06 Ioannina05 Ioannina04

Related Articles

Back to top button