Συλλογή φωτογραφιών. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022. Επίσημη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

Related Articles

Back to top button