Συλλογή φωτογραφιών. Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2022. Παρουσίαση του Τόμου για την Αγία Σοφία

Related Articles

Back to top button