Συλλογή φωτογραφιών. Παρίσι, 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσημη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. στην έδρα της UNESCO.

Related Articles

Back to top button