Συλλογή φωτογραφιών. Χίος, 14 Σεπτεμβρίου 2022. Παρουσίαση του Τόμου για την Αγία Σοφία.

Related Articles

Back to top button