ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» | 11η Ολομέλεια

 

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, αφού άκουσε τις εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων μελετητών πάνω στο κεντρικό θέμα της φετινής Γενικής Συνέλευσης, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις πολλών μελών της και συζήτησε εκτενώς και σε βάθος το θέμα κατέληξε στα παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα:

Σήμερα ο κίνδυνος της τρομοκρατίας αποκτά υπερεθνικό χαρακτήρα και καμία χώρα του κόσμου δεν είναι απόλυτα ασφαλής από τις επιθέσεις των εξτρεμιστών. Οι χώρες οι οποίες βιώνουν μέσα στην ιστορία τους την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, και όλος ο πολιτισμένος κόσμος καταδικάζει αποφασιστικά την τρομοκρατία, θεωρώντας την έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κύριο κίνδυνο για την ασφάλεια, την ελευθερία της προσωπικότητας του ανθρώπου και την αρμονική λειτουργία του κόσμου. Είναι προφανές, ότι μόνο με κοινές και συντονισμένες ενέργειες της παγκόσμιας κοινότητας είναι δυνατόν να περιορισθεί αποτελεσματικά αυτό το κακό.

Κρίσιμος στην περίπτωση αυτή είναι ο ρόλος των νομοθετικών σωμάτων της κάθε χώρας. Είναι προφανής η σημασία του έργου τους για την δημιουργία του ανάλογου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μια και οποιεσδήποτε μέθοδοι και εκφράσεις της πρέπει να περιορίζονται από ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο.

Όμως, ουσιαστικότερο βήμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την εξάλειψη των πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων, είναι η στενή συνεργασία του κράτους με την εκκλησία, που αποτελεί την πηγή της ζωής, η οποία προσπαθεί να τελειοποιήσει τον άνθρωπο. Η ανάπτυξη του νομοθετικού συστήματος και η τελειοποίηση των κυβερνητικών κατασταλτικών μηχανισμών, δεν αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και την καταπολέμηση των τρομοκρατικών χτυπημάτων, εάν δεν εκφράζεται η επιθυμία της κοινωνίας να ζήσει σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δικαιοσύνης. Η συμβολή της Εκκλησίας στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετική.

Οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση επιβεβαιώνουν την θέλησή τους να συμβάλλουν σε πιο στενές και δημιουργικές σχέσεις των κρατών τους και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βήμα για την αλληλοκατανόηση και την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών για την διεθνή ασφάλεια, πάνω στις βασικές νομοθετικές αρχές που η διεθνής κοινότητα έχει δημιουργήσει, για την καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η ιδεολογική και η πνευματική δύναμη της Ορθοδοξίας δύναται να μετατραπεί σε βάση της ενότητας και της συνεργασίας που τρέφει τα κράτη της ανατολικής χριστιανικής παράδοσης επί χιλιετίες.

Για να γίνει όμως ουσιαστικότερος ο αγώνας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα να απορρίψει την πρακτική των διπλών μέτρων και σταθμών, και να ξεπεράσει την κατά περίπτωση επιλεκτικότητα των στερεοτύπων

που έχουν εδραιωθεί για την εκτίμηση της τρομοκρατίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Αντιδρώντας στην διεθνή τρομοκρατία, η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταβάλλει τις πλέον δραστικές προσπάθειες για την εκρίζωση των βαθύτερων αιτιών αυτού του φαινομένου, όπως: το τεράστιο χάσμα, που υπάρχει και παραμένει στον σύγχρονο κόσμο μεταξύ υπέρ-πλουσίων και φτωχών, ο φυλετικός, εθνικός και θρησκευτικός εξτρεμισμός, η αναιδής παραβίαση των κοινά αποδεκτών κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Επίκαιρο παραμένει το ζήτημα της αναβάθμισης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου με σκοπό την πληρέστερη ανάδειξη της αντι-τρομοκρατικής δράσης, και η ιδιαίτερη δραστηριότητα που πρέπει η Δ.Σ.Ο. να αναπτύξει σε αυτόν τον τομέα Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια πρόταση για την διαμόρφωση στρατηγικής της Συνέλευσης, που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και στις απειλές για την ασφάλεια στον 21 ο αιώνα.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό και ασφαλές διεθνές νομικό σύστημα αντιπαράθεσης στην τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Αυτό θα αποτελέσει την ουσιαστική συμβολή των κοινοβουλίων που συμμετέχουν στη Δ.Σ.Ο. στον αγώνα της παγκόσμιας κοινότητας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, για την εξασφάλιση της ζωής και ασφάλειας στον πλανήτη μας.

Οι συμμετέχοντες τέλος, συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να προσεγγίσουν από κοινού και να διαμορφώσουν μια ενιαία στάση για την συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως μιας σημαντικότερης κοινωνικής εγγύησης της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας ασφάλειας.

Κίεβο, 26 Ιουνίου 2004

Related Articles

Back to top button