ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Προσωπικά Στοιχεία

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: Γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1972
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 3 παιδιά
Σπουδές:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ξένες γλώσσες:Αγγλικά


Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
Μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Αρμενίας
Μέλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ
Μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)
Ταμίας και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο.
Υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής της Δ.Σ.Ο. για τη σύνταξη κανονισμού απονομής σήματος για Μοναστηριακά Προϊόντα και προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Συντονιστής της ΕΠ.Ε.Κ.Ε Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώην μέλος Δ.Σ του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Πελοποννήσου

Related Articles

Back to top button