ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 20 – 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΗΝ 54Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Σ. ΟΣΕΠ

Ο κ. Vasil Antonov, Μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο., απηύθυνε χαιρετιστήριο μήνυμα εκ μέρους της Δ.Σ.Ο. τονίζοντας:

«… η ευρωπαϊκή διάσταση του ΟΣΕΠ καταδεικνύεται από τη συμμετοχή των Κρατών Μελών του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή δικαιοταξία, τόσο με το καθεστώς πλήρους μέλους στο Συμβούλιο της Ευρώπης … όσο και με τη συμμετοχή τους υπό διάφορα καθεστώτα στην ενωσιακή έννομη τάξη, όπως αυτή διαρθρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, οι ευρωπαϊκές διαστάσεις του ΟΣΕΠ ανιχνεύονται και στις διεθνείς θεσμικές του σχέσεις. Τόσο ο διακυβερνητικός, όσο και ο διακοινοβουλευτικός βραχίονας του ΟΣΕΠ έχει χορηγήσει το καθεστώς παρατηρητή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και σε ορισμένα Κράτη Μέλη της ΕΕ … ο Οργανισμός αυτός, λοιπόν, διαπνέεται από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, προβάλλει τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής έννομης τάξης και κατανοεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο … Ως εκ τούτου, η PABSEC -ως Οργάνωση του ευρύτερου ευρωπαϊκού φάσματος- οφείλει να προάγει τον ακηδεμόνευτο κοινοβουλευτισμό και τα ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά ήθη ως όχημα για την αποφυγή της διατάραξης των κοινοβουλευτικών σχέσεων από τις εκάστοτε διακρατικές διαφορές».
Σόφια, Βουλγαρία, 20 – 21 Νοεμβρίου 2019. Συμμετοχή εκπροσώπου της Δ.Σ.Ο. με το καθεστώς του παρατηρητή στην 54η Γενική Συνέλευση της Κ.Σ. ΟΣΕΠ pdf30

Related Articles

Back to top button