ΣΟΦΙΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Δήλωση

Η Διεθνής Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) πληροφορήθηκε από τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας την από 22.01.2009 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή μελών σχισματικής ομάδας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας με αφορμή οικονομικές διεκδικήσεις εις βάρος της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας υπό τον Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Μάξιμο.

Η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. εκφράζει την συμπαράστασή της προς τη δοκιμαζόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας. Θεωρεί δε, ως σταθερό παράγοντα ενότητας του Ορθόδοξου Βουλγαρικού λαού την πίστη στα δόγματα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, τις Ορθόδοξες παραδόσεις, τις αποφάσεις της μείζονος και υπερτελούς συνόδου η οποία συνήλθε στη Σόφια στις 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1998 αλλά και την διακήρυξη των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών η οποία συνήλθε στη Σόφια στις 11 και 12 Μαρτίου 2009.

Αντιμετωπίζει επιπλέον με επιφύλαξη και εύλογο σκεπτικισμό την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το εν λόγω θέμα, η οποία αν και αναφέρεται σε οικονομικές διαφορές, εν τούτοις εμπλέκει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας σε ατελέσφορες και άχρηστες συζητήσεις.

Η πίστη στο Θεό και οι δισχιλιόχρονες εκφράσεις λατρείας Του, πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως απλά γεγονότα, τα οποία διευθετούνται με τους τρέχοντες κανόνες δικαίου αλλά και ως διαχρονικές πολιτισμικές εκφράσεις λαών και εθνοτήτων τις οποίες δεν μπορεί να διέπει η αποσπασματική και κατά περίπτωση διαδικασία απονομής δικαιοσύνης αλλά κατ’ οικονομία θα πρέπει να εκτιμούνται οι συνολικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί στη ζωή των Εκκλησιών.

Related Articles

Back to top button