Σόφια 16 Φεβρουαρίου 1996. Ψήφισμα της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

pdf30    Σόφια 16 Φεβρουαρίου 1996. Ψήφισμα της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.    

Related Articles

Back to top button