ΡΩΜΗ, 25 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017. 24Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Κεντρικό θέμα «Η Χριστιανική διάσταση της παγκόσμιας κρίσης και τρόποι αντιμετώπισής της»

Ρώμη, 25 – 30 Ιουνίου 2017. 24η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. Σχέδιο Προγράμματος. pdf30

Related Articles

Back to top button