ΡΩΜΗ, 23-24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΤΩΝ (ICLN) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ» (RELIGIONS-FOR PEACE) Κ. LUIGI DE SALVIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ, ΙΤΑΛΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ. UGO MELCHIONDA

Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. βουλευτής Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και το μέλος της ρωσικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας και εκπρόσωπος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. κ. Ιβάν Σούχαρεβ, συνοδευόμενοι από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. Δρ-α Κώστα Μυγδάλη, πραγματοποιήσαν διαδοχικές συναντήσεις στη Ρώμη με την ηγεσία του Διεθνούς Δικτύου Καθολικών-νομοθετών (ICLN) και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού τμήματος της οργάνωσης «Θρησκείες για την ειρήνη» (Religions-For Peace) κ. Luigi de Salvia καθώς και με το Μέλος του Συμβουλίου της, Ιταλό ανταποκριτή του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Μεταναστευτική πολιτική κ. Ugo Melchionda).
Το Διεθνές Δίκτυο Καθολικών Νομοθετών (https://icln.at/) είναι μια εξαιρετικά δραστήρια διεθνής οργάνωση, η οποία έχει ιδρυθεί το 2010 και σκοπός της είναι η συνεργασία, η κατανόηση και η ανταλλαγή απόψεων κατ’ αρχήν στον Καθολικό κόσμο αλλά και η εγκαθίδρυση ιδιαίτερων σχέσεων σε όλο τον Χριστιανικό κόσμο και βασίζεται στη διαμόρφωση της πίστης, παιδείας και αδελφοσύνης (Faith Formation, Education and Fellowship). Έχει την έδρα της στη Βιέννη.

Σε συνέχεια πραγματοποιήθηκε αποδοτική και καρποφόρα συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού τμήματος της οργάνωσης «Θρησκείες για την ειρήνη» (Religions-For Peace) κ. Luigi de Salvia και με το Μέλος του Συμβουλίου της κ. Ugo Melchionda, με τους οποίους συζητήθηκε η δυνατότητα ίδρυσης Διεθνούς παρατηρητηρίου των θρησκευτικών διώξεων. Η Δ.Σ.Ο. ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει στους διάφορους κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, να στηρίξουν την ίδρυση του παρατηρητηρίου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ευρώπης.

Ρώμη, 23-24 Αυγούστου 2018. Συνάντηση αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. με την ηγεσία του Διεθνούς Δικτύου Καθολικών-νομοθετών (ICLN) και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού τμήματος της οργάνωσης «Θρησκείες για την ειρήνη» (Religions-For Peace) κ. Luigi de Salvia καθώς και το Μέλος του Συμβουλίου της, Ιταλό ανταποκριτή του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Μεταναστευτική πολιτική κ. Ugo Melchionda pdf30

Related Articles

Back to top button