ΨΗΦΙΣΜΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ | 12η Ολομέλεια

Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005

Εμείς, μέλη της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στη Γενεύη (Συνομοσπονδία της Ελβετίας), από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου 2005:

Έχοντας λάβει υπ’ όψιν τις εισηγήσεις που κατέθεσαν ομιλητές από διάφορες χριστιανικές εκκλησίες, ομολογίες και θρησκευτικές συσσωματώσεις, όπως επίσης και τις εισηγήσεις και τοποθετήσεις των βουλευτών που πήραν μέρος στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπώντας περί τα 30 κοινοβούλια,

Έχοντας συζητήσει τα επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορθόδοξη κοινότητα στο σύγχρονο κόσμο, καθώς και τους τρόπους επίλυσης των σύνθετων αντιθέσεων και προκλήσεων της καινούριας εποχής,

Χαιρετίζοντας τη δραστηριοποίηση του διεθνούς και του διαθρησκειακού διαλόγου, την ενδυνάμωση των σχέσεων της Δ.Σ.Ο. με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνδιάσκεψης και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών,

Διαδηλώνοντας την ανάγκη να στηριζόμαστε πιο γερά στις χριστιανικές κοινωνικο-ηθικές αξίες προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στη διεθνή πολιτική:
1. Καλούμε τα κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις και τις Κατά Τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες σε στενή συνεργασία, ώστε να ενισχύσουμε την επιρροή που ασκεί η πνευματική εμπειρία της Ορθοδοξίας στην κοινωνική ζωή, να πετύχουμε συγκεκριμένα κοινωνικά σημαίνοντα αποτελέσματα και να αποκαταστήσουμε τις ανθρωπιστικές ανθρώπινες αξίες.
2. Εφιστούμε την προσοχή των παγκόσμιων πολιτικών κέντρων που αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστούν οι οικουμενικές απειλές και προκλήσεις, στο ότι οφείλουν να παραιτηθούν από το διαχωρισμό των θρησκειών και εθνών σε «ανεκτικά» και «εξτρεμιστικά», καθώς αυτό οδηγεί στην κλιμάκωση της βίας στον κόσμο.
3. Διαπιστώνουμε την ανάγκη να ενισχύσουμε το ρόλο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης και την επίδραση των εθνικών κοινοβουλίων για το διακανονισμό

των σύνθετων ενδοεκκλησιαστικών αντιθέσεων που τα τελευταία χρόνια απασχόλησαν τον ορθόδοξο κόσμο.
1. Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση ώστε να καταστήσουμε πιο δυναμική τη συμμετοχή της Δ.Σ.Ο. στα διεθνή πολιτικά και θρησκευτικά φόρα, στις διεθνείς οργανώσεις και ενώσεις, καθώς και στη διμερή συνεργασία με τις ανάλογες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις ούτως ώστε να αναδείξουμε τα μακραίωνα πολιτιστικά και πνευματικά θεμέλια της Ορθοδοξίας και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μεταξύ των λαών που βιώνουν την ορθόδοξη παράδοση.
2. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των Ορθοδόξων Χριστιανών που υπερασπίζουν το δικαίωμά τους να διακηρύττουν ελεύθερα την πίστη τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως Μία, Αγία, Συνοδική και Αποστολική Εκκλησία, χωρίς να τους επιβάλλονται οι προσπάθειες παραποίησης των αρχών της Ορθόδοξης εκκλησιολογίας. Το ίδιο δικαίωμα προφανώς αναγνωρίζουμε σε κάθε θρησκευόμενο άνθρωπο
3. Υποστηρίζουμε την ανάγκη διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του μαθήματος των «θρησκευτικών» ως μάθημα ταυτότητος και ως σημαντικού μέρους επιμόρφωσης και γνωριμίας των σπουδαστών με τις αξίες του παγκόσμιου πολιτισμού.

Related Articles

Back to top button