ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΖΗΤΗΜΑ | 12η Ολομέλεια

 

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας,
• Γνωρίζοντας τις σοβαρές δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι πολίτες στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ,
• Εκφράζοντας την ανησυχία της για τις φρικτές ανθρωπιστικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του Παλαιστινιακού λαού, αποτέλεσμα της εκτεταμένης καταστροφής ιδιοκτησίας και υποδομής που έχει προκαλέσει το Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, καθώς επίσης και της επιβολής αυστηρών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών χρησιμοποιώντας περιορισμούς, ελέγχους και οδοφράγματα,
• Εκφράζοντας την ανησυχία της ειδικότερα για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες εποικισμού του Παλαιστινιακού εδάφους από το Ισραήλ και την ανέγερση του τείχους στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ανατολική Ιερουσαλήμ, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και αψηφώντας τη Συμβουλευτική Γνώμη της 9ης Ιουλίου 2004 του διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών,
• Ανησυχώντας επίσης για το συλλογικά καταστρεπτικό αντίκτυπο τέτοιων παράνομων ισραηλινών πολιτικών και πρακτικών στα δικαιώματα των παλαιστινίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων , του
δικαιώματός τους στην αυτοδιάθεση, λατρεία, εκπαίδευση, υγεία και ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο,
• Εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία της εν προκειμένω για το σοβαρό αντίκτυπο που θα έχει το τείχος και οι εποικισμοί στον τουρισμό, την οικονομική κατάσταση και βιοτικό επίπεδο του Παλαιστινιακού λαού στη Βηθλεέμ και την ανατολική Ιερουσαλήμ, οι οποίες είναι περιτοιχισμένες και απομονωμένες από τα υπόλοιπα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη,
• Καλωσορίζοντας τη διεξαγωγή δημοκρατικών προεδρικών εκλογών από την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή στις 9 Ιανουαρίου 2005 και την εκλογή του Προέδρου Mahmoud Abbas,
• Εκφράζοντας την υποστήριξή της για την πραγματοποίηση των δημοκρατικών εκλογών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου και για τις δημοκρατικές διαδικασίες του Παλαιστινιακού λαού για την ενίσχυση των εθνικών τους θεσμών,
• Χαιρετίζοντας τη Σύνοδο Κορυφής στο Sharm el-Sheikh και τους όρους που τέθηκαν μεταξύ της Παλαιστινιακής και Ισραηλινής πλευράς,
• Γνωρίζοντας την πρόθεση απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και τον εποικισμό τεσσάρων περιοχών στη βόρεια Δυτική Όχθη, και εκφράζοντας την υποστήριξη της για το σημαντικό αυτό μέτρο,
• Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας και ευημερίας όλων των πολιτών σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής,
• Γνωρίζοντας τ ην ανάγκη επίτευξης μίας τελικής και ειρηνικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού ζητήματος, του πυρήνα σύγκρουσης μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών, και επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή της στις ειρηνευτικές διαδικασίες για την επίτευξη μιας δίκαιης, διαρκούς και συνεκτικής ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή,
• Χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας,

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
• Επιβεβαιώνει την ανάγκη για την ειρηνική διευθέτηση του Παλαιστινιακού ζητήματος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και των εντεταμένων προσπαθειών από όλους τους τομείς της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή,
• Επιβεβαιώνει την υποστήριξή της για τις ειρηνευτικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του οδικού χάρτη, και τις προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί η λύση δύο κρατών με την εδραίωση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου, βιώσιμου και εδαφικά παρακείμενου κράτους της Παλαιστίνης, δίπλα στο Ισραήλ, εν ειρήνη και ασφάλεια, βάσει των συνόρων πριν το1967,
• Τονίζει την ανάγκη για μια δίκαιη επίλυση του προβλήματος των Παλαιστινίων προσφύγων σύμφωνα με το ψήφισμα 194 της Γενικής Συνέλευσης (ΙΙΙ),
• Ζητά από το Ισραήλ να σταματήσει τις ενέργειες εποικισμού και την κατασκευή του τείχους στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως αναφέρεται στη Συμβουλευτική Γνώμη της 9 ης Ιουλίου 2004 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης,
• Επίσης ζητά από το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Sharm el-Sheikh, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των δυνάμεών του στις θέσεις προ του Σεπτεμβρίου 2000 και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων φυλακισμένων και κρατουμένων,
• Περαιτέρω ζητά από το Ισραήλ να καταργήσει τα σημεία ελέγχου και οδοφράγματα και να άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στην ελεύθερη μετακίνηση προσώπων και αγαθών, εντός και εκτός των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ
• Απαιτεί το Ισραήλ να εξασφαλίσει την ελευθερία πρόσβασης στους Άγιους Τόπους μέσα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ, και να σεβαστεί το δικαίωμα λατρείας όλων των Παλαιστινίων χωρίς περιορισμούς,
• Ζητά από το Ισραήλ να σεβαστεί τις συμφωνίες που έχει συνάψει με την Παλαιστινιακή εθνική αρχή, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου του Παρισιού και των διατάξεων που αφορούν στη διευκόλυνση του τουρισμού και της μετακίνησης τουριστών, συμπεριλαμβανομένων των Αγίων Τόπων, της ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ, οι οποίες υφίστανται τεράστιες οικονομικές απώλειες ως αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβάλλονται στην ελευθερία μετακίνησης, του τείχους και των εποικισμών,
• Βεβαιώνει την ανάγκη για πλήρη απόσυρση από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περάσματος προς και από τη Λωρίδα της Γάζας, για την αποκατάσταση της ασφαλούς μετακίνησης μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, και την ανθρωπιστική βοήθεια,
• Υπογραμμίζει την ανάγκη παραχώρησης στους Παλαιστινίους άλλων μέσων πρόσβασης των συνόρων (αεροδρομίου, λιμανιού) προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων από και προς τις Παλαιστινιακές αγορές,
• Ζητά από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Κουαρτέτου, να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επίτευξη μιας τελικής ειρηνικής διευθέτησης,
• Παροτρύνει για τη συνεχή διεθνή βοήθεια προς του Παλαιστίνιους πολίτες και την ηγεσία τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου,
• Επιβεβαιώνει την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της προς τους Παλαιστινίους και τη σθεναρή υποστήριξη του δικαιώματός τους για αυτοδιάθεση και για το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης με την ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα.

Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005

Το παρόν ψήφισμα υιοθετήθηκε από όλο το σώμα πλην της κας Maria Pappas , Γραμματέα Οικονομικών της τοπικής κυβέρνησης του Σικάγο των ΗΠΑ, του βουλευτή κ. Nicholas Kotsiras από την Αυστραλία και του βουλευτή κ. Vladimir Velman από την Εσθονία.

Related Articles

Back to top button