ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ | 12η Ολομέλεια

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας:

Συνεχίζοντας να παρακολουθεί τις εξελίξεις που παρουσιάζονται στην πορεία του Κυπριακού προβλήματος,

Ανησυχώντας για την διαιώνιση και εδραίωση της κατοχής τμήματος της νήσου από τουρκικά στρατεύματα, καθώς και των τετελεσμένων που εξακολουθούν να δημιουργούνται, καθιστώντας την εξεύρεση λύσης ολοένα και δυσκολότερη,

Ανησυχώντας ιδιαίτερα από την πρόσφατη εντατικοποίηση της παράνομης εκμετάλλευσης των Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα εδάφη και τη συνεχιζόμενη παράνομη κάθοδο σ’ αυτά εποίκων από την Τουρκία, που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος.

Έχοντας υπόψη προηγούμενα σχετικά ψηφίσματα της από την ίδρυση της ΔΣΟ και εντεύθεν, καθώς και τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργανισμών,

Έχοντας υπόψη την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1 Μαΐου 2004, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας,

Σημειώνοντας και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην προσπάθεια αναζωογόνησης του διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με σκοπό την εξεύρεση μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού,
Ψηφίζει τα ακόλουθα:
• Εκφράζει ξανά την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη de facto διαίρεση της νήσου,
• Εκφράζει την ικανοποίηση της για την πρόσφατη επανάληψη των προσπαθειών του ΟΗΕ με σκοπό την επανέναρξη του διαλόγου για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό,
• Εκφράζει την πεποίθηση της ότι μια συμφωνημένη λύση, ως αποτέλεσμα διαλόγου χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και έξωθεν επιβολές, για την οποία θα αποφανθούν οι δύο κοινότητες χωρίς πιέσεις και που θα λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες και ανησυχίες και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και των δύο κοινοτήτων, θα αποτελέσει τη δικαιότερη, λειτουργικότερη και βιωσιμότερη λύση του προβλήματος, υπό τη μορφή διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και συνάδουσας με το κοινοτικό κεκτημένο,
• Ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει σ’ αυτή τη μορφή λύσης και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλουν ουσιαστικά

και θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
• Καλεί ιδιαίτερα την Τουρκία να συμμορφωθεί πλήρως με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας επιδιώκει να καταστεί πλήρες μέλος, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων διεθνών σωμάτων και οργανισμών, σεβόμενη και τα ανθρώπινα δικαιώματα ολόκληρου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αποδεικνύοντας έτσι και την προσήλωση της στις αρχές και το πνεύμα που διέπουν την Ενωμένη Ευρώπη.
• Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επανένωση της νήσου θα επιτρέψει στις δύο κοινότητες να απολαύσουν τα οφέλη της ένταξης στην Ε.Ε. σε ένα ειρηνικό και ασφαλές πλαίσιο και στην κοινή τους πατρίδα να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης Μέσης Ανατολής και μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών, με σκοπό την προώθηση της σταθερότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης της Μεσογείου σε όλους τους τομείς.

 

 

 

Related Articles

Back to top button