ΨΗΦΙΣΜΑ | 16η Ολομέλεια

«Οι προκλήσεις ενώπιον των Ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι»

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, η οποία συνεδρίασε στο Βελιγράδι, από 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2009:

Συζήτησε τα παρόντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορθόδοξη κοινότητα σήμερα στην αυτόνομη επαρχία του Κοσσόβου και Μετοχίου της Δημοκρατίας της Σερβίας,
Επιβεβαιώνοντας σχετικά ψηφίσματα της Δ.Σ.Ο, ιδιαίτερα
• “Ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ορθοδοξίας για τα γεγονότα στο Κόσσοβο και Μετόχι“ (Κίεβο, 2004)˙
• “Ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για τη συμβολή του Ορθόδοξου πολιτισμού στην οικοδόμηση της νέας Ευρώπης” (Βενετία, 2006)˙
• “Ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για την κρίση του παγκοσμίου αξιακού συστήματος ως πρόκληση για την Χριστιανική ορθοδοξία” (Ρόδος, 2008)

Τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και εφαρμογής του ψηφίσματος 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του OΗΕ και της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Σερβίας,
Υπενθυμίζει ότι, σχετικά με τη νομιμότητα της μονομερώς αποκαλούμενης ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, δεν έχει ακόμα εκφραστεί η γνώμη του διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και, συνεπώς, τα κράτη παροτρύνονται να εξακολουθήσουν να απέχουν της αναγνώρισης του Κοσσόβου και Μετοχίου,
Ανησυχεί ιδιαίτερα για την τύχη της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης και της θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη σερβική επαρχία του Κοσσόβου και Μετοχίου,
Καταδικάζει τις διακρίσεις, κατά του χριστιανικού ορθόδοξου πληθυσμού, για θρησκευτικούς λόγους, στο Κόσσοβο και Μετόχι, παρά την, επισήμως ανακοινωθείσα, πολιτική,
Καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες σφετερισμού της Σερβικής κληρονομιάς, από τις σοβινιστικές σχισματικές δυνάμεις του Κοσσόβου,
Διακηρύσσει ότι πρέπει να παρέχονται ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, προστασία της προσωπικής ιδιοκτησίας, ελεύθερης έκφρασης των πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και άλλων προσωπικών πεποιθήσεων, δίκαιο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, δικαίωμα επιστροφής και λειτουργίας των δημοσίων θεσμών,
Υπογραμμίζει ότι τα μοναστήρια, τα μνημεία, οι θρησκευτικοί και πολιτιστικοί θησαυροί, η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στο Κόσσοβο και Μετόχι που ανήκουν στη Δημοκρατία της Σερβίας, στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Σερβικό Έθνος, αντιπροσωπεύουν ένα μέρος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς και, επομένως, πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευθούν,
Έντονα προτρέπει την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή,
Δια του παρόντος συμφωνεί να:
1. Εκφράσει την ανησυχία της για τη συνεχή αδιαλλαξία και διάκριση, κατά των χριστιανών ορθόδοξων στο Κόσσοβο και Μετόχι,
2. Υποστηρίξει τις προσπάθειες των ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και το Μετόχι να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους, και επιβεβαιώσει την βούληση προστασίας και προώθησης των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ορθόδοξων και άλλων λαών, των εκκλησιών τους, των θρησκευτικών μνημείων και των αρχών τους,
3. Καλέσει όλα τα κράτη-μέλη της Δ.Σ.Ο. να καταδικάσουν τις πράξεις βίας και την πολιτιστική καταστροφή των ορθόδοξων εκκλησιών, μοναστηριών, νεκροταφείων, και άλλων ιερών χώρων,
4. Ζητήσει από τη διεθνή κοινότητα και όλα τα αντίστοιχα Κοινοβούλια να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έκφρασης της δέσμευσής των να μετάσχουν σε διεθνή συνεργασία και να συμβάλουν στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα στους τομείς προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιστροφή των εκτοπισμένων προσώπων,
5. Προτείνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το Κόσσοβο και Μετόχι να λάβουν θετικά μέτρα, και να συμμετέχουν στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συνύπαρξης, βάσει των χριστιανικών κοινωνικο-ηθικών αξιών,
6. Καλέσει τα Ηνωμένα Έθνη, την ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, το Συμβούλιο Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Κόσσοβο και Μετόχι, να παρέχουν πλήρη και απεριόριστη προστασία των εθνικών κοινοτήτων και αυτών που καλύπτουν τη σερβική ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στο Κόσσοβο και Μετόχι,
7. Απαιτήσει την πλήρη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Σέρβων και άλλων λαών στο Κόσσοβο και Μετόχι.
8. Καταδικάσει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες βιαιότητες και διώξεις, σε βάρος του Σερβικού πληθυσμού, στην επαρχία Κοσσόβου και Μετοχίου που προσλαμβάνουν μορφή εθνοκάθαρσης, καθώς και την απαράδεκτη συστηματική προσπάθεια, που καταβάλλεται, για να διαγραφεί και να αλλοιωθεί η Σερβική ταυτότητα, η ιστορία, ο χαρακτήρας και ο Σερβοχριστιανικός πολιτισμός της επαρχίας του Κοσσόβου και Μετοχίου.

Related Articles

Back to top button