ΨΗΦΙΣΜΑ | 12η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005

• Ο φυλετισμός και ο ρατσισμός είναι ανηθικότητες που προσβάλλουν όχι μόνο την ανθρωπότητα αλλά και τον Θεό. Αυτές οι ανηθικότητες προκάλεσαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ανθρώπου, συγκεκριμένα, την εκμηδένιση μέσω της γενοκτονίας και την υποβάθμιση του ατόμου από τον συνάνθρωπό του. Αυτό αποτελεί μια ακραία προσβολή της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα των αρχών της ορθόδοξης εκκλησίας αλλά και γενικότερα του χριστιανισμού.
• Η Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος έχει διευρύνει την κατανόηση της φύσης και του κόσμου από τον άνθρωπο για τη βαθύτερη εκτίμηση του Θεού. Ταυτόχρονα, η επιστημονική υπεροχή προσδίδει περηφάνια και εξαλείφει οποιαδήποτε αμφιβολία για την κατανόηση του πανταχού παρόντος και πανίσχυρου Θεού από τον άνθρωπο. Αυτό έχει θέσει μία σοβαρή ηθική και πνευματική πρόκληση στην ορθοδοξία και σε όλες τις χριστιανικές αρχές.
• Παρατηρείται πρωτοφανής εξάπλωση των θρησκευμάτων και θρησκευτικών λατρειών οι οποίες διαβρώνουν το χριστιανισμό μέσω του συμβιβασμού των ηθών και της θρησκευτικής αίρεσης. Οι θρησκευτικές λατρείες πολύ συχνά έχουν αξιώσεις συναναστροφής και συναδελφικότητας στο ορθόδοξο δόγμα των εκκλησιών και των πρακτικών αλλά στην πραγματικότητα είναι καθαρή ιεροσυλία. Αυτό αποτελεί μια μετωπική επίθεση όχι μόνο στον Χριστιανισμό αλλά και στον Θεό.

Related Articles

Back to top button