ΠΑΡΙΣΙ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Συνάντηση των Συμβούλων της Δ.Σ.Ο. με εκπροσώπους του Ιδρύματος Αγά Χάν.
Στις 24 Απριλίου οι Σύμβουλοι της Δ.Σ.Ο. ο καθ. κ.Valery Alexeev και ο Δρ.κ. Κώστας Μυγδάλης είχαν συνάντηση με τους εκπροσώπους του Δικτύου Ανάπτυξης Aga Khan (Aga Khan Development Network) με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα  συνεργασίας θρησκευτικών ομάδων ιδιαίτερα μάλιστα στην Αφρική.  Από την πλευρά ου Δικτύου Ανάπτυξης Aga Khan στη συνάντηση συμμετείχαν οι κκ. Shafik Sachedina, Διευθυντής Τμήματος Διπλωματικών Υποθέσεων του Ιδρύματος, Nazim Ahmad,  Εκπρόσωπος του Ιδρύματος στην Πορτογαλία και ο Dr.Paula Dhalla, μέλος της Γαλλικής αντιπροσωπείας.

Related Articles

Back to top button