ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

Λόγω της μη έγκαιρης πληροφόρησης πολλών ατόμων που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Καταστροφή μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής», η Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. αποφάσισε να παρέχει σε αυτούς τον αναγκαίο χρόνο ώστε να προβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μνημεία από όλο το κόσμο. Έτσι, η Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. αποφάσισε να παρατείνει την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016.

Related Articles

Back to top button