ΜΟΣΧΑ 26 -30 ΙΟΥΝΙΟΥ. 21Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.

Η 21η επετειακή Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. με θέμα : «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία-Χριστιανισμός-Ορθοδοξίας: αξίες και έννοιες», θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, 26-30 Ιουνίου του τ.ε.

Σχέδιο προγράμματος pdf30

Related Articles

Back to top button