ΜΟΣΧΑ, 17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021. ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ κ. ALEKSANDAR COTRIC, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Μόσχα, 17-19 Σεπτεμβρίου 2021. Συμμετοχή του κ. Aleksandar Cotric, μέλους της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας και μέλους της διεθνούς γραμματείας της Δ.Σ.Ο. με καθεστώς παρατηρητή στις εκλογές της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κρατικής Δούμα της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Vyacheslav Volodin και βάση της απόφασης της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. στις εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία, που διεξήχθησαν από τις 17 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ο κ. Aleksandar Cotric συμμετείχε ως διεθνής παρατηρητής εκπροσωπώντας τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.

Μόσχα, 17-19 Σεπτεμβρίου 2021. Συμμετοχή του κ. Aleksandar Cotric, μέλους της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας και μέλους της διεθνούς γραμματείας της Δ.Σ.Ο. με καθεστώς παρατηρητή στις εκλογές της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Μόσχα, 17-19 Σεπτεμβρίου 2021. Συμμετοχή του κ. Aleksandar Cotric, μέλους της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας και μέλους της διεθνούς γραμματείας της Δ.Σ.Ο. με καθεστώς παρατηρητή στις εκλογές της Ρωσικής Ομοσπονδίας pdf30

Related Articles

Back to top button