ΜΑΠΟΥΤΟ, 4 ΜΑΪΟΥ 2012

Συναντήσεις αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. με τον Πρωθυπουργό της Μοζαμβίκης και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Μοζαμβίκης.
MozambiquePrimeMinister
Αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο. στην οποία συμμετείχε ο βουλευτής κ. Theodore Ssekikubo (Ουγκάντα) και οι Σύμβουλοι της Δ.Σ.Ο. καθ. Valery Alexeev και Δρ. Κώστας Μυγδάλης και ο Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, Βουλευτής κ. Marwick Khumalo επισκέφθηκαν τη Μοζαμβίκη και είχαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Μοζαμβίκης Δρα Aires Bonifácio Baptista Ali και την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Μοζαμβίκης κα Verónica Nataniel Macamo Dlovo. Σκοπός της επίσκεψης η ενημέρωση του Κοινοβουλίου αλλά και της κυβέρνησης  της Μοζαμβίκης για τις δραστηριότητες  της Δ.Σ.Ο στην Αφρική όπως η πρωτοβουλία  της Δ.Σ.Ο. και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου για την σύσταση ιδρύματος με έδρα το Μαπούτο υπό τον τίτλο «Ίδρυμα για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, την Θρησκευτική Συνεργασία και Καταλλαγή στην Αφρική».  Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχε και ο Θεοφ. Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης, συντονιστής των δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. στην Αφρική, σύνδεσμος της Δ.Σ.Ο. με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.
MozambiquePresParl

Related Articles

Back to top button