ΛΕΩΝΙΔΟΥ Πανίκος

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ.)

Προσωπικά στοιχεία.

Τόπος καταγωγής και ημερομηνία γέννησης: 
  Πάχνα Λεμεσού, 15 Σεπτεμβρίου 1959.


Οικογενειακή κατάσταση:    Έγγαμος με την Ελένη Παπαϊωάννου. Έχει δύο γιους και μία κόρη.


Σπουδές:    Δημόσια διοίκηση και πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Επάγγελμα:    Δικηγόρος.


Ξένες γλώσσες:   Αγγλική.


Κοινοβουλευτική θητεία / δραστηριότητα:

Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού του ΔΗ.ΚΟ. από τον Ιούνιο του 2016.


Είναι:

– Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗ.ΚΟ. από τον Οκτώβριο του 2018.

– Μέλος της Επιτροπής Επιλογής.

– Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής.

– Μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ.

* Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων (9 Ιουνίου 2016 – 9 Φεβρουαρίου 2017) και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως (9 Ιουνίου 2016 – 19 Οκτωβρίου 2018).


Πολιτική διαδρομή:

– Δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού (1990-2000).

– Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Σ.Α.Λ.Α.) (1990-2000).

– Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου (2003-2011).

– Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2011-Ιούνιος 2016).

– Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (Ε.Θ.Α.Λ.).

– Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών.

– Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ. Λεμεσού από το Φεβρουάριο του 2014.

– Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗ.ΚΟ. από το Φεβρουάριο του 2014.

– Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ. από το Φεβρουάριο του 2014.

Related Articles

Back to top button