ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΟΣΕΠ)

Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης συμμετείχε στην συνάντηση Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων των Διακοινοβουλευτικών οργανώσεων που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στην Κ.Σ.ΟΣΕΠ, στην Κωνσταντινούπολη, 6 Μαρτίου 2018.
Στην ομιλία του ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε μεταξύ των άλλων:
«…Οι δύο οργανώσεις μας έχουν ζωή εδώ και είκοσι πέντε χρόνια ιδρύθηκαν δηλαδή την ίδια περίπου περίοδο προκειμένου να αντιμετωπίσουν καταστάσεις και να απαντήσουν σε ζητήματα των καιρών….Τις τόσο δύσκολες μέρες που περνάει η ανθρωπότητα με τόσα μέτωπα ανοικτά, με τόση βία, με τόσο πόνο και φτώχεια, δεν χωρεί καμιά αμφιβολία πως κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως πρέπει να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού σε προσπάθειες ειρήνευσης και συμπαράστασης κάθε πάσχοντος ανθρώπου.
Εκτιμούμε πως οι διακοινοβουλευτικές συσσωματώσεις, τα διακοινοβουλευτικά όργανα έχουν πολλά να προσφέρουν και στην προστασία του πολιτισμού. Ιδιαίτερα τις μέρας μας που ο θρησκευτικός φανατισμός ιδιαίτερα κάτω, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταστρέφει εκτός των άλλων και μοναδικά μνημεία πολιτισμού.
Οι προκλήσεις από τις μελλοντικές κοινοβουλευτικές και διακοινοβουλευτικές συνεργασίες είναι πολλές και μόνο θετικά μπορεί να συμβάλουν στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και στο δυνάμωμα της φωνής και των αιτημάτων των λαών που μας εξέλεξαν και μας εμπιστεύθηκαν το μέλλον τους…»

 

Κωνσταντινούπολη, 6 Μάρτιου 2018. Συνάντηση γενικών γραμματέων κοινοβουλίων των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). pdf30

Related Articles

Back to top button