ΚΕΡΚΥΡΑ, 13 – 16 ΜΑΪΟΥ 2010

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο
Κέρκυρα, 13 – 16 Μαΐου 2010

2010corfu1

Η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) με την πα-
ρουσία των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, 13 – 16 Μαΐου 2010.
Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, μέλη της Διεθνούς Γραμμα-
τείας της Δ.Σ.Ο. από την Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία και Ουκρανία.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο., τα μέλη της είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Κερ-
κύρας κ. Σωτήρη Μικάλεφ και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο.
Η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. επεξεργάσθηκε τον απολογισμό της Γραμματείας τον οποίο θα παρουσιάσει κατά
την Γενική Συνέλευση καθώς και τον προγραμματισμό τον οποίο θα συζητήσει και θα εγκρίνει η 17η ετήσια Γενική Συ-
νέλευση στο Ερεβάν της Αρμενίας, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2010.

Related Articles

Back to top button