ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Των μελών του συνεδρίου που έγινε στη Χαλκιδική τον Ιούνιο του 1993 με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων και είχε ως θέμα: «Η Ορθοδοξία στη Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα»

Εμείς οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο που συγκάλεσε η Βουλή των Ελλήνων στη Χαλκιδική από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 1993, με θέμα: “Η Ορθοδοξία στην νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα”, ανταλλάξαμε απόψεις επί των βασικών ζητημάτων, τα οποία αναφέρονται στην πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική και πνευματική σημασία της θέσεως και του ρόλου στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα των ορθοδόξων λαών, οι οποίοι αποτελούν το μισό περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης.

Το Συνέδριο με ικανοποίηση υπογραμμίζει την πτώση των αθεϊστικών καθεστώτων, αντιθέτων προς την ανθρώπινη φύση. Οι ανωτέρω αλλαγές, ως και οι αλλαγές που συντελούνται στη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Συνθήκης του Μάαστριχτ, πρέπει να κατανοηθούν και να εκφρασθούν με νέους και ενιαίους πολιτικούς και πολιτιστικούς όρους. Αναλύοντας δε τη νέα αυτή πραγματικότητα, πρέπει να αναζητηθούν η δυνατότητα και η προσληπτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στο να αξιοποιήσει την Ορθοδοξία ως μια άλλη πολιτιστική έκφραση. Άλλωστε, το θεσμικό πλαίσιο, επί του οποίου η Ευρω-παϊκή Οικονομική Κοινότητα στηρίζει την ύπαρξη της, αφήνει ευρύτατα περιθώρια ώστε να καταγραφούν ποικίλες ιστορικού, θρησκευτικού και θεολογικού χαρακτήρα πολιτιστικές εκφράσεις.

Το Συνέδριο καλεί την Ελλάδα ως το μοναδικό ορθόδοξο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να προωθήσει όλες τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του προοδευτικού ρόλου της Ορθοδόξου παραδόσεως στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Το Συνέδριο καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως μοναδικό ορθόδοξο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να υπερασπίζεται στο Συμβούλιο τα κοινά συμφέροντα των ορθοδόξων λαών και να μην επιτρέπει διακρίσεις εις βάρος τους. Το Συνέδριο καλεί, επίσης, όλες τις χώρες – μέλη του Συνεδρίου να εναντιωθούν στην υπάρχουσα παραπληροφόρηση κατά την αναφορά του ρόλου των ορθοδόξων λαών στις περιοχές των συγκρούσεων.

Το Συνέδριο ενθαρρύνει την ομόθυμη συμβολή των ορθοδόξων λαών στο σχεδιασμό των μελλοντικών εξελίξεων στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.
Επιπλέον, πρέπει να αξιολογήσει το ρόλο της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, υπερβαίνοντας τις οποιεσδήποτε ομολογιακές ή εθνοφυλετικές αντιθέσεις και αξιοποιώντας όλα εκείνα τα στοιχεία της κοινής πνευματικής κληρονομιάς, τα οποία συνθέτουν τη διαχρονική ταυτότητα και το σύγχρονο προβληματισμό της.

Το Συνέδριο καλεί τους Ορθοδόξους λαούς να αξιοποιήσουν την ικανότητα της Ορθοδοξίας να υπερβαίνει τις όποιες τάσεις εθνικισμού ή αυταρέσκειας και δια της ενότητας της και της οικουμενικότητας της να τονίσει την ιδιαίτερη ταυτότητα της, της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης, στον πλουραλισμό του κοινού ευρωπαϊκού οίκου και να αναζητήσει τρόπους με τους οποίους θα συμβάλει στην οικοδόμηση και εδραίωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στη νέα Ευρώπη. Ακόμη αισθάνεται το χρέος να προωθήσει τρόπους συνεργασίας όλων των πολιτικών και θρησκευτικών παραγόντων και αποτελεσματικά μέσα προστασίας, όπου αυτά απαιτούνται για τις θρησκευτικές μειονότητες, είτε ανήκουν σε παραδοσιακές Ορθόδοξες χώρες, είτε αλλού.

Το Συνέδριο, θεωρεί απαράδεκτες τις προσπάθειες αλλαγής του θρησκευτικού και πολιτιστικού χάρτη της Ευρώπης δια μέσου του προσηλυτισμού και της υποθάλψεως θρησκευτικών ανταγωνισμών.

Το Συνέδριο με βάση την Ορθόδοξη παράδοση για την υπέροχη αξία του ανθρώπινου προσώπου, προτείνει την διεύρυνση της συμβολής της Ορθοδοξίας στην αναζήτηση λύσεων πάνω στα προβλήματα τα οποία απασχολούν το σύγχρονο Ευρωπαίο πολίτη (οικολογικό, κοινωνικό, ψυχικές αρρώστιες, ιδιαιτερότητες, ρατσισμός κ.λπ.).

Υπογράμμισε, επίσης, τη δυνατότητα που έχει η Ορθοδοξία, αποτελούσα την κατ’ εξοχήν ενωτική δύναμη στα Ανατολικά της Ευρώπης, να λειτουργήσει ως γέφυρα της Ευρώπης με τους άλλους πολιτισμούς, ιδιαίτερα της Ασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εμπέδωση της ειρήνης. Το Συνέδριο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους διωκόμενους και πάσχοντες Ορθοδόξους και λοιπούς Χριστιανικούς λαούς.

Το Συνέδριο διερεύνησε την ανάγκη μιας συνεχούς επαφής του πολιτικού κόσμου, των Κυβερνήσεων, των Κοινοβουλίων, των Εκκλησιών τους, των πνευματικών ιδρυμάτων και προσωπικοτήτων των χωρών, στις οποίες διαβιούν Ορθόδοξοι πληθυσμοί, καθώς επίσης και άλλων οργανωτικών μορφών συνεργασίας των Ορθοδόξων λαών.
Οι συμμετέχοντες σ’ αυτό το κοινοβουλευτικό forum εκφράζουν τη βούληση να συναντηθούν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την οργάνωση της ιδρυτικής Συνελεύσεως και την ίδρυση Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Τέλος, οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο εξαίρουν την όλη προσπάθεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας για την οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

[Οπως υιοθετήθηκε κατά την 1η Γενική Συνέλευση στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 1994 και έχει τροποποιηθεί κατά την 3η Γενική Συνέλευση στη Σόφια στις 30 Ιουνίου 1996 και κατά την 31η Γενική Συνέλευση στο Παλέρμο στις 30 Ιουνίου 2024].

Άρθρο 1: Οι Ορθόδοξοι Βουλευτές εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών κρατών αποφάσισαν το 1994 την ίδρυση «Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας» (Ε.Δ.Σ.Ο.). Το 2002 αποφασίστηκε η μετονομασία της Οργάνωσης σε «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας» (Δ.Σ.Ο.), ώστε να αντανακλά την συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από όλο τον κόσμο.

Σύνθεση

Άρθρο 2:
α. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αποτελείται από κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, μέλη των οποίων είναι ορθόδοξοι βουλευτές, ανεξαρτήτως φύλου. Η εκπροσώπηση κάθε Κοινοβουλίου δύναται να φθάσει μέχρι τα πέντε μέλη.
β. Η συμμετοχή των ορθοδόξων βουλευτών στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αποφασίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό κάθε Κοινοβουλίου, είτε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, είτε από το Προεδρείο του. Σε όσες περιπτώσεις λειτουργούν δύο Κοινοβουλευτικά Σώματα, η εκπροσώπηση καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό κάθε κοινοβουλίου.
γ. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας από το Κοινοβούλιο, ομάδα ορθοδόξων βουλευτών της χώρας αυτής μπορεί να ορίσει και να αποστείλει τους εκπροσώπους της.
δ. Σε όσες χώρες δεν υπάρχει στο Κοινοβούλιο τους ορθόδοξος βουλευτής, όμως εκφράζεται το ενδιαφέρον συμμετοχής στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βάσει συναίνεσης μεταξύ των μελών της Δ.Σ.Ο., μπορεί να ζητηθεί η αποστολή αντιπροσωπείας ενδιαφερομένων βουλευτών, η οποία θα συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή.

Σκοπός και Στόχοι

Άρθρο 3: Οι σκοποί της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας διακηρύχθηκαν στο Συνέδριο της Χαλκιδικής της 3ης Ιουλίου 1993 που οργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων. Λαμβάνοντας υπόψη την προσαρμογή τους στις τρέχουσες ευρωπαϊκές και διεθνές εξελίξεις, οι στόχοι είναι οι εξής:
α. Η καταγραφή και αξιολόγηση των συντελούμενων αλλαγών στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
β. Η ανάδειξη του ρόλου της Ορθοδοξίας, στο πλαίσιο της Ευρώπης, ως σημαντικής και αναγκαίας πολιτικής, πολιτιστικής και πνευματικής έκφρασης για τη διαμόρφωση της τρέχουσας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας και του Μέλλοντος της Ευρώπης.
γ. Η συμβολή του οικουμενικού και ενωτικού πνεύματος της Ορθοδοξίας τόσο για την υπέρβαση των ακραίων εθνικιστικών, ομολογιακών και θρησκειακών αντιθέσεων, όσο και για την εξεύρεση αποτελεσματικών μέσων προστασίας των εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων.
δ. Η συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς τόσο για τον σεβασμό του πολιτιστικού και θρησκευτικού χάρτη της Ευρώπης και την προστασία από κάθε προσηλυτισμό, όσο και για την αποτροπή φαινομένων ομολογιακού ή θρησκειακού ανταγωνισμού ή δραστηριοτήτων, προσβολής της κοινωνικής ή πολιτικής ηθικής, τα οποία προκαλούν την θρησκευτική μισαλλοδοξία και τον εθνοφυλετικό φανατισμό στην Ευρώπη.
ε. Η υποστήριξη του ρόλου του Ορθόδοξου πολιτισμού ως ενωτικής δυνάμεως στην Ανατολική Ευρώπη και ως γέφυρας της Ευρώπης για τις σχέσεις της με άλλους πολιτισμούς.
στ. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας τόσο των Χριστιανών, όσο και των πιστών των άλλων θρησκειών, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, με παρεμβάσεις στους διεθνείς οργανισμούς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
ζ. Η προστασία των χριστιανών που υφίστανται διώξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, και η διαφύλαξη των χριστιανικών μνημείων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ή/και αλλοιώνεται η χρήση τους.
η. Η ενθάρρυνση επαφών κοινοβουλευτικών, πολιτικών, εκκλησιαστικών, ακαδημαϊκών και πνευματικών προσωπικοτήτων ή θεσμών τόσο για την ανάπτυξη της Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και για την συμβολή της στον σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
θ. Η πληρέστερη ενεργοποίηση της Ορθοδοξίας για την προώθηση λύσεων σε κρίσιμα προβλήματα της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας και του οικολογικού περιβάλλοντος με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα

Άρθρο 4: Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας εξυπηρετεί τους αντικειμενικούς της σκοπούς με:
α. Παρεμβάσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς και στη διεθνή κοινή γνώμη.
β. Ψηφίσματα και Παραστάσεις προς τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, εκκλησίες, οργανώσεις και θεσμούς.
γ. Διακηρύξεις αρχών.
δ. Αποστολές αντιπροσωπειών της στα κρίσιμα κέντρα λήψης ή επηρεασμού αποφάσεων.
ε. Διοργάνωση Κοινοβουλευτικών Συνεδρίων.
στ. Δημοσιεύσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά σεμινάρια).
ζ. Δημιουργία συνδέσμων με παρεμφερείς διεθνείς ή περιφερειακές οργανώσεις.

Δομή

Άρθρο 5:
1. α. Ανώτατο όργανο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες των χωρών μελών.
β. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο, κατά μήνα Ιούνιο, σε Κράτος που αποφασίζεται από την ίδια στην εκάστοτε τελευταία συνεδρίαση της. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιεί σε όλα τα μέλη σχετική πρόσκληση που περιέχει το πρόγραμμα των εργασιών και τα θέματα που θα συζητηθούν, όπως αυτά διαμορφώνονται από τη Διεθνή Γραμματεία.
γ. Κάθε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία διαθέτει μία ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την τροποποίηση της Ιδρυτικής Πράξης απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Για την τροποποίηση της Ιδρυτικής Πράξης, δικαίωμα ψήφου έχει κάθε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, που ορίζεται με απόφαση του Εθνικού της Κοινοβουλίου ή καταβάλλει την ετήσια τακτική οικονομική συνδρομή.
δ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο αυτής, κατόπιν προτάσεως της Διεθνούς Γραμματείας, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της προτάσεως. Η πρόταση της Διεθνούς Γραμματείας πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους της έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
2. α. Συγκροτείται Διεθνής Γραμματεία για την προετοιμασία των θεμάτων και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η Διεθνής Γραμματεία είναι επταμελής, τα δε μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη της Διεθνούς Γραμματείας δύνανται να εκλέγονται εις βουλευτής από κάθε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία η οποία τυγχάνει ταμειακώς τακτοποιημένη κατά την διαρρεύσασα διετή περίοδο της θητείας της Διεθνούς Γραμματείας. Χρήσιμο είναι να τηρείται ο κανόνας της εκ περιτροπής συμμετοχής στη Διεθνή Γραμματεία. Οι χώρες οι οποίες καταβάλλουν οικονομική συνδρομή από 200.000 ευρώ και άνω στον ετήσιο προϋπολογισμό της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν ex officio μια από τις επτά θέσεις της Διεθνούς Γραμματείας, δίχως καμία άλλη προϋπόθεση.
β. Η Διεθνής Γραμματεία συνέρχεται δυο φορές το χρόνο, εκτάκτως δε όταν κριθεί αναγκαίο από τον Γενικό Γραμματέα.
γ. Η θητεία των μελών της Διεθνούς Γραμματείας, όπως και του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, είναι διετής.
δ. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις εργασίες της Διεθνούς Γραμματείας, είναι μέλος της επταμελούς σύνθεσης της, ορίζεται ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας και οργανώνει τον τρόπο λειτουργίας της γραμματειακής δομής της.
3. Έδρα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας ορίζεται η Αθήνα. Η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει την υποχρέωση της αναγκαίας υποστήριξης της λειτουργίας της γραμματειακής δομής της.

Θέση σε ισχύ

Άρθρο 6: Η παρούσα Ιδρυτική Πράξη, που υιοθετήθηκε την 5η Νοεμβρίου 1994 από τους συμμετέχοντες στην Ιδρυτική Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην Αθήνα, και τροποποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2024 από τους συμμετέχοντες στην 31η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στο Παλέρμο, συντάχθηκε στα Ελληνικά, Ρωσικά, Αγγλικά και Αραβικά, έκαστο των οποίων επέχει θέση επίσημου κειμένου και υπογράφεται από τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
[Ψηφίσθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΔΣΟ που έλαβε χώρα στη Βαρσοβία τον Ιούνιο του 1998]

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Με βάση την Ιδρυτική Πράξη της Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, όπως αυτή ψηφίσθηκε στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Αθηνών το 1993 και τροποποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Σόφιας το 1996, μέλη της Συνέλευσης είναι τα παρακάτω αναφερόμενα κράτη που συμμετέχουν με κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες: Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Νέα Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Εσθονία, Καζακστάν, Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Τσεχία, Φιλανδία ήτοι 20 κράτη.
2. Παρατηρητές, με την έννοια του άρθρου 2 παρ. γ της Ιδρυτικής Πράξης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή και από άλλα κράτη άλλων ηπείρων, που υπάγονται πνευματικά στο Οικουμενικό και στα άλλα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία.
Τα μέλη των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών των χωρών που συμμετέχουν ως παρατηρητές στη Συνέλευση έχουν μόνο δικαίωμα λόγου, δεν δύνανται να εκλέγονται στη Γραμματεία, ενώ δύνανται να εκλέγονται ως μέλη των Επιτροπών ή να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας.
3. Ο τρόπος ορισμού και ο αριθμός των βουλευτών που συμμετέχουν σε κάθε αντιπροσωπεία ορίζεται στο άρθρο 2 της Ιδρυτικής Πράξης.
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μετά από πρόταση της Γραμματείας αποφασίζει την ενεργοποίηση της παραγράφου β του άρθρου 2 της Ιδρυτικής Πράξης της Συνέλευσης.
4. Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της Γραμματείας, αποφασίζει την αύξηση των μελών της Ε.Δ.Σ.Ο. και των παρατηρητών.
5. Η θητεία των μελών των αντιπροσωπειών είναι όση και η βουλευτική τους θητεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο στο οποίο ανήκουν, επαναβεβαιώνεται δε η συμμετοχή τους στην αντιπροσωπεία, από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κοινοβουλίου στο οποίο ανήκουν, σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη των αντιπροσωπειών της Ε.Δ.Σ.Ο. πρέπει να είναι μέλη των Εθνικών τους Κοινοβουλίων. Αν κάποιο μέλος μιας αντιπροσωπείας πάψει να είναι μέλος της Εθνικής του Βουλής, παύει να είναι μέλος και της αντιπροσωπείας του, ενώ η Βουλή στην οποία ανήκει ορίζει νέο μέλος στη θέση του.
6. Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις της Ε.Δ.Σ.Ο., ο Πρόεδρος της Εθνικής Βουλής δύναται να ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη για ορισμένη εκδήλωση ή χρονική περίοδο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο αντικαταστάτης έχει όλα τα δικαιώματα του μέλους που αντικαθιστά.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αυτά είναι η Ολομέλεια των Κοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών (Γενική Συνέλευση) και η Γραμματεία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Είναι το ανώτατο όργανο της ΕΔΣΟ κατά το άρθ, 5 παρ. 1η της Ιδρυτικής Πράξης και αποτελείται από τις Αντιπροσωπείες όλων των κρατών-μελών της.
2. Ο τρόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και ο τρόπος λήψεως αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις της καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 1η της Ιδρυτικής Πράξης της ΕΔΣΟ.
3. Η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται μια φορά τον χρόνο κατά μήνα Ιούνιο σε πόλη που αποφασίζεται από την ίδια στην εκάστοτε τελευταία συνεδρίαση της. Οι χώρες και οι πόλεις αποφασίζονται από τη Συνέλευση μετά από πρόταση των χωρών-μελών που επιθυμούν προς την Γραμματεία και εισή-γηση της προς την Γ.Σ. Η πόλη στην οποία θα συνέλθει η συνέλευση πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη υποδομή, τα δε έξοδα της Γ.Σ. και ο τρόπος που αυτά θα καλυφθούν συμφωνούνται με την Γραμματεία, η οποία και συμμετέχει στην κάλυψη των δαπανών. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους ανα-κύψουν προβλήματα που δεν καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση της Γ.Σ. στην πόλη που αποφασίσθηκε, τότε με πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. η Γραμματεία μπορεί ν’ αποφασίσει την αλλαγή του τόπου και να ενημερώσει τα μέλη της Συνέλευσης γι’ αυτήν την αλλαγή.
4. Την Γ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος της με πρόσκληση του που απευθύνει προς κάθε έναν πρόεδρο των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να ορίσει την εκπροσώπηση του κοινοβουλίου του για την Συνέλευση. Στην πρόσκληση περιλαμβάνεται η ημερησία διάταξη της Γ.Σ. που έχει αποφασίσει η Γραμματεία και ο αριθμός των μελών που για κάθε Γ.Σ. καλούνται από κάθε κοινοβούλιο, ο οποίος είναι ο ίδιος για όλα τα κοινοβούλια, δεν δύναται όμως να υπερβαίνει τα πέντε μέλη.
5. Τα μέλη των κοινοβουλίων που συμμετέχουν στην Γ.Σ. είναι και μέλη της Συνέλευσης. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται από τον Πρόεδρο κατόπιν αποφάσεως και προτάσεως της Γραμματείας, οι προσκλήσεις απευθύνονται προς τα μέλη της Συνέλευσης (φυσικά πρόσωπα) εκείνου του έτους, ενώ κοινοποίηση της πρόσκλησης αποστέλλεται και στους προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων.
6. Η Γ.Σ. αρχίζει τη συνεδρίαση της με βάση την ημερήσια διάταξη που έχει προταθεί προς τον Πρόεδρο από την Γραμματεία. Για κάθε προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη απαιτείται υποβολή προτάσεως προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ., που παρουσιάζεται προς ψήφιση στο σώμα της Γ.Σ. και εγγραφή στην ημερήσια διάταξη.
7. Κάθε κράτος-μέλος διαθέτει στην Γ.Σ. μια ψήφο που εκφράζεται από τον εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της συγκεκριμένης χώρας, ο οποίος εν τέλει εκφράζει υπεύθυνα και την άποψη της χώρας του για το κάθε θέμα που συζητείται. Ο κάθε βουλευτής μέλος της Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, έστω και αν αυτές είναι διαφορετικές από εκείνες του επικεφαλής της εθνικής του αντιπροσωπείας.
8. Όλες οι συνεδριάσεις και συζητήσεις της Γ.Σ. είναι ανοικτές προς το κοινό, εκτός αν εκείνη αποφασίσει διαφορετικά. Το κοινό που έχει γίνει δεκτό στις συνεδριάσεις παραμένει καθιστό και ήσυχο, ο δε Πρόεδρος έχει την εξουσία ν’ αποβάλει της αιθούσης πρόσωπα που παρεμποδίζουν τις εργασίες του Σώματος.
9. Η σειρά και το χρονικό όριο των ομιλιών των μελών πρέπει να ορίζεται από την αρχή από τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δε αντιπρότασης αποφασίζει η Γ.Σ. Εισηγητές που έχουν ορισθεί από την Γραμματεία ή τις μόνιμες επιτροπές για να παρουσιάσουν εισηγήσεις τους, προηγούνται από άλλους ομιλητές. Τα μέλη, προκειμένου να ομιλήσουν, υποβάλλουν αίτηση γραπτή ή προφορική προς τον Πρόεδρο. Ο λόγος στον Γ. Γραμματέα δίνεται αμέσως μόλις τον ζητήσει μετά το πέρας της ομιλίας ομιλούντος συνέδρου. Εάν ο χρόνος των ομιλιών των συνέδρων που προκαθορίσθηκε δεν επαρκεί και προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος εντός του συνολικού ορισμένου χρόνου , η Γ.Σ. δύναται με απόφαση της να περικόψει τον χρόνο των ομιλιών των συνέδρων, όχι όμως λιγότερο από τρία λεπτά. Κανένας ομιλητής δεν διακόπτεται από κανέναν χωρίς τη συγκατάθεση του, εκτός από τον Πρόεδρο. Εάν ομιλητής ομιλεί εκτός θέματος, ο Πρόεδρος δύναται να τον επαναφέρει στο συζητούμενο θέμα, εάν δε αυτός επιμένει του αφαιρείται ο λόγος.
10. Σύνεδροι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρακωλύουν τη διαδικασία της Γ.Σ., εάν δεν συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις του προέδρου, δύναται εκείνος να τους επιβάλει ποινές, που είναι η επίπληξη, η επί πεντάλεπτο αποβολή από την αίθουσα, η επί ημίωρο αποβολή και η αποβολή από το υπόλοιπο της συγκεκριμένης συνεδρίας της Γ.Σ. Η πρώτη ποινή δύναται να επιβληθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., ενώ για τις υπόλοιπες απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.
11. Τα πρακτικά της Γ.Σ. κρατούνται μαγνητοφωνημένα και απομαγνητοφωνούνται και εκδίδονται με ευθύνη της Γραμματείας. Εάν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κρίνει ότι ο ομιλητής χρησιμοποιεί λέξεις και εκφράσεις που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη ατόμων και κυρίως μελών της Γ.Σ., δικαιούται να του συστήσει να τις ανακαλέσει, άλλως δικαιούται να απαγορεύσει την εγγραφή τους στα πρακτικά. Επίσης, εάν διαπιστώσει ότι καταγράφησαν στα πρακτικά τέτοιες λέξεις ή εκφράσεις, δικαιούται ο Πρόεδρος να διατάξει τη διαγραφή τους.
12. Κάθε σύνεδρος που ζητά το λόγο επί προσωπικού ή θέτει θέμα διαδικασίας ή τάξης, καλείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. να εξηγήσει σε ένα λεπτό σε τι συνίσταται το θέμα που θέτει. Εάν κατά την εκτίμηση του Προέδρου το θέμα υφίσταται, τότε καλείται να ομιλήσει για τρία λεπτά. Η Γ.Σ. αποφασίζει για το θέμα που τέθηκε.
13. Κατόπιν προσκλήσεως από την Γραμματεία ή και τον Πρόεδρο της Γ.Σ., σ’ αυτήν δύναται να καλούνται και να ομιλούν πρωθυπουργοί, πρόεδροι κοινοβουλίων, υπουργοί, αρχηγοί αυτοκέφαλων χριστιανικών εκκλησιών χωρών μελών της ΕΔΣΟ. Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. και συγκατάθεση της Γραμματείας, μη μέλη της Συνέλευσης μπορούν να προσκαλούνται προκειμένου να ομιλήσουν στην Γ.Σ. με θέμα που θα τους ορισθεί εκ των προτέρων από την Γραμματεία ή να παρακολουθούν άνευ δικαιώματος λόγου τις εργασίες της Γ.Σ., εκτός αν αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.
14. Διεθνείς οργανισμοί ή μη κυβερνητικοί οργανισμοί ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της W.E.I., η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ρ.Α.Β.S.Ε.C, η Βορειοατλαντική Συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη και άλλοι, δύνανται να συμμετέχουν στην Γ.Σ. σαν παρατηρητές, μετά από πρόσκληση που θα τους απευθύνει ο Πρόεδρος της, με την σύμφωνη γνώμη της Γραμματείας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Τα κύρια καθήκοντα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης είναι:
-Να συγκαλεί άπαξ του έτους κατά μήνα Ιούνιο σε τόπο που έχει αποφασισθεί από την Γ.Σ.
-Να συγκαλεί εκτάκτως την Γ.Σ., όταν και όπως ο παρών κανονισμός ορίζει.
-Προκειμένου να συνέλθει η Γ.Σ. αποστέλλει προσκλήσεις προς τα οικεία κοινοβούλια των χωρών-μελών της Συνέλευσης.
-Να συμβάλει στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
-Να συμβάλει στην διάδοση των αρχών της Συνέλευσης και των αποφάσεων των οργάνων της.
-Να παρακολουθεί, σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα, την δράση διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών και άλλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων που ασχολούνται με αντικείμενα παρόμοια με αυτό της ΕΔΣΟ, να συνεργάζεται μαζί τους και να προβάλει τις θέσεις της Συνέλευσης.
2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλείται από τον Γεν. Γραμματέα υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Γραμματείας. Η πρόσκληση που του απευθύνεται περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί πλέον δε του αποστέλλεται ο φάκελος που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Γραμματείας. Στις συνεδριάσεις έχει δικαίωμα λόγου που του δίδεται αμέσως μόλις τον ζητήσει.
3. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου η Γ.Σ. εκλέγει προσωρινό πρόεδρο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συνεδρίασης και για όσο χρόνο απουσιάζει ο Πρόεδρος.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1. Η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης της Γραμματείας αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 της ιδρυτικής Πράξης, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά την Γ.Σ. της Σόφιας τον Ιούνιο του 1996.
2. Η Γραμματεία της ΕΔΣΟ, όπως άλλωστε ορίζεται στην Ιδρυτική Πράξη της Συνέλευσης, άρθρο 5 παρ. 2 υποπ. β’ έχει έδρα την Αθήνα.
3. Υποψηφιότητες για την θέση μελών της Γραμματείας κατατίθενται από τον επικεφαλής της κάθε κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, στις οποίες αναφέρονται και τα ονόματα των υποψηφίων, οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν στην συγκεκριμένη κοινοβουλευτική αποστολή της χώρας τους που λαμβάνει μέρος στην Γ.Σ.
4. Σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια της θητείας της Γραμματείας, μέλος της απολέσει την ιδιότητα του βουλευτή ή του γερουσιαστή, τότε ο Πρόεδρος του εθνικού του κοινοβουλίου ορίζει άλλον δι’ επιστολής του προς τον Γενικό Γραμματέα και εκείνος ασκεί τα καθήκοντα του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους της χώρας που αντικατέστησε.
5. Η Γραμματεία αποτελεί το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γ.Σ. και συνιστά την προς τα έξω επίσημη έκφραση της ΕΔΣΟ, μεταξύ δε δύο Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο πολιτικών αποφάσεων που πάντοτε, βέβαια, πρέπει να συνάδουν με τις διακηρυγμένες ιδρυτικές και καταστατικές αρχές της Συνέλευσης.
6. Τα κύρια καθήκοντα της Γραμματείας είναι:
– Να εφαρμόζει και να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
– Να σχεδιάζει, ν’ αποφασίζει και να προωθεί πρωτοβουλίες και δράσεις τέτοιες που θα εξυπηρετούν τις αρχές της Συνέλευσης, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και θα καθιστούν γνωστούς τους σκοπούς της Συνέλευσης ανά τον κόσμο.
– Να σχεδιάζει την ημερήσια διάταξη, το χρονοδιάγραμμα και γενικά κάθε τι που αφορά την Γ.Σ.
– Να συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού του κάθε έτους και τον απολογισμό του περασμένου και διά του ταμείου να τους υποβάλει προς την Γ.Σ. προς έγκριση τους.
– Να συντάσσει σχέδιο του ετήσιου νέου προγραμματισμού της δράσης της και του απολογισμού δράσης του περασμένου έτους και διά του Γ. Γραμματέα να τον υποβάλει προς την Γ.Σ. για έγκριση.
– Να διαχειρίζεται τα οικονομικά της Συνέλευσης.
– Να μεριμνά για την είσπραξη των εθελοντικών συνεισφορών των χωρών μελών της Συνέλευσης και την αύξηση των πόρων της από οικονομικές ενισχύσεις που θα προέρχονται από διάφορες πηγές που, όμως, εν ουδεμία περιπτώσει πρέπει να δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Συνέλευση και να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της.
– Να συντονίζει την δράση των επιτροπών, να ενημερώνει την Συνέλευση γι’ αυτήν και ν’ αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ίδρυση νέων επιτροπών.
– Να δημιουργεί ομάδες εργασίας από μέλη της Συνέλευσης ή και από εμπειρογνώμονες που θα διευκολύνουν το έργο της.
– Να παρακολουθεί μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ. την δράση διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών φορέων που ασχολούνται με παρόμοια με το δικό της αντικείμενο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζεται μαζί τους και να προβάλει τις θέσεις της Συνέλευσης. Εκτός από τα κύρια αυτά καθήκοντα της έχει και όσα άλλα της αναθέτει με αποφάσεις της η Γ.Σ. ή αποφασίσει η ίδια εντός του πλαισίου των αποφάσεων της Γ.Σ.
7. Τη Γραμματεία σε συνεδρίαση συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα κατά το άρθρο 6 παρ. 2 υποπ. ε’ της Ιδρυτικής Πράξης της Συνέλευσης καταλαμβάνει ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Γραμματεία. Κατά την ημέρα εκλογής από την Γ.Σ. της νέας Γραμματείας, ο επικεφαλής της Ελληνικής κοινοβουλευτικής αποστολής στην Γ.Σ. ανακοινώνει το όνομα του Έλληνα μόνιμου εκπροσώπου που είναι και ο νέος Γενικός Γραμματέας της Γραμματείας της Συνέλευσης και του αναπληρωτού του που είναι, επίσης, μέλος της Ελληνικής κοινοβουλευτικής αποστολής στην συγκεκριμένη Γ.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
8. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο επικεφαλής της Γραμματείας.
9. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, εκτός των άλλων, είναι:
– Να εκπροσωπεί την Συνέλευση έναντι όποιας διεθνούς πολιτικής, εκκλησιαστικής, δικαστικής ή άλλης αρχής.
– Να συγκαλεί σε συνεδρίαση την Γραμματεία.
– Να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Γραμματείας.
– Να εισηγείται θέματα στην Γραμματεία.
– Να ορίζει τους εισηγητές θεμάτων στις συνεδριάσεις της Γραμματείας.
– Να καλεί προσωπικότητες προκειμένου να επισκεφθούν την έδρα της Γραμματείας και να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της.
– Να μεριμνά και να συντονίζει την δράση όλων των οργάνων της Συνέλευσης όπως και των επιτροπών εργασίας.
– Να μεριμνά σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Γ.Σ. για την προβολή των θέσεων της Συνέλευσης προς κάθε διεθνή και ευρωπαϊκό οργανισμό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
– Να προωθεί την συνεργασία μεταξύ των επιτροπών θρησκειών των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων και να μεριμνά για κάθε τι που συμβάλλει στην προώθηση των διακηρυγμένων θέσεων της Συνέλευσης.
10. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα κατά την απουσία του, καλείται δε και παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις της Γραμματείας με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
11. Η Γραμματεία εδρεύει σε γραφεία που της παραχωρούνται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
12. Προσκλήσεις για τις τρεις τακτικές ετήσιες συνεδριάσεις της Γραμματείας, αλλά και για τις όποιες έκτακτες, αποστέλλονται από τον Γ. Γραμματέα προς τα μέλη της Γραμματείας και τον πρόεδρο της Γ.Σ. τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιέχουν την ημερήσια διάταξη και τους εισηγητές των θεμάτων, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να αποστέλλονται και οι εισηγήσεις 5 ημέρες πριν την συνεδρίαση.
13. Την σύγκληση της Γραμματείας δύναται να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα η πλειοψηφία των μελών της Γραμματείας με αιτιολογημένη επιστολή της, αυτός δε υποχρεούται όπως εντός μηνός συγκαλέσει την Διεθνή Γραμματεία σε συνεδρίαση.
14. Στις συνεδριάσεις της Γραμματείας έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου μόνο τα μέλη της Γραμματείας, όλα τα πρόσωπα που έχουν κληθεί από τον Γ. Γραμματέα έχουν μόνο δικαίωμα λόγου. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Γραμματείας είναι κλειστές στο κοινό.
15. Κατά τις συνεδριάσεις της Γραμματείας, και με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, τηρούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες συνοπτικά πρακτικά. Πριν από το τέλος της συνεδριάσεως αναγιγνώσκονται οι ληφθείσες αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια γράφονται στην Ελληνική και Ρωσική γλώσσα στο βιβλίο αποφάσεων και υπογράφονται από τα μέλη της Γραμματείας στην επόμενη συνεδρίαση.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συσταθεί οι παρακάτω μόνιμες Επιτροπές:
α) Επιτροπή οικονομικού
β) Επιτροπή κανονισμών λειτουργίας
γ) Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δ) Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων
ε) Επιτροπή μόρφωσης
στ) Επιτροπή πολιτισμού
Το έργο των Επιτροπών είναι εισηγητικό προς τη Γενική Συνέλευση ή τη Γραμματεία.
Θέματα προς επεξεργασία και συζήτηση στις Επιτροπές δύναται να αναθέσει η Γενική Συνέλευση, η Γραμματεία μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή και να αποφασίσει η ίδια η Επιτροπή μετά από εισήγηση του Προέδρου της, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της Γραμματείας.
2. Ο αριθμός των Επιτροπών μπορεί να αυξηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, τα δε μέλη της και ο Πρόεδρος της εκλέγονται από αυτήν.
4. Μέλη μιας Επιτροπής δεν μπορούν να είναι δύο από την ίδια χώρα, αν δεν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των μελών όλων των αντιπροσωπειών των χωρών μελών της Συνέλευσης.
5. Η Επιτροπή εκλέγει τον εισηγητή της για κάθε συγκεκριμένο προς επεξεργασία θέμα, με ανοικτή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Ο εισηγητής είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία εισήγησης στην Επιτροπή και εισηγείται ακόμη προς τη Γενική Συνέλευση την πρόταση – εισήγηση της Επιτροπής.
6. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν μετά από εισήγηση του Προέδρου τους και με τη σύμφωνη γνώμη της Γραμματείας που καθορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, όπως επίσης και τον τρόπο κάλυψης των δαπανών που προκύπτουν. Δύο ή και περισσότερες Επιτροπές μπορούν να έχουν κοινές
συνεδριάσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
7. Οι Επιτροπές μπορούν να αναθέτουν σε ειδικές Επιτροπές ή σε συγκεκριμένα άτομα, με τη σύμφωνη γνώμη της Γραμματείας, τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.
8. Οι αποφάσεις των Επιτροπών λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
9. Οι αποφάσεις των Επιτροπών κατατίθενται στη Γραμματεία η οποία, με τη σειρά της, τις υποβάλλει προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση συμπληρωμένες ή όχι, με εισήγηση θετική ή αρνητική της ίδιας της Γραμματείας. Σε περίπτωση που κρίνει η Γραμματεία πως δεν συντρέχει λόγος υποβολής στη Γενική Συνέλευση της εισήγησης μιας Επιτροπής, δύναται να μην την υποβάλει. Μέλη μιας Επιτροπής, θέμα της οποίας με εισήγηση της Γραμματείας δεν υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση για ψήφιση, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου συζήτηση στη Γραμματεία της συγκεκριμένης εισήγησης, προκειμένου αυτή να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση. Εάν εκ νέου η Γραμματεία αποφασίσει αρνητικά, τότε η Επιτροπή
δύναται με απόφαση της να ζητήσει από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση, αν η εισήγηση της Επιτροπής τεθεί υπ’ όψη της. Ο Πρόεδρος μεταβιβάζει το αίτημα στη Γενική Συνέλευση, η οποία και εν τέλει αποφασίζει.
10. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών δεν είναι ανοικτές στο κοινό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Μόνιμοι και σταθεροί πόροι της Συνέλευσης είναι οι εθελοντικές εισφορές των χωρών μελών που κατατίθενται στο ταμείο της Συνέλευσης, σε βιβλιάριο ταμιευτηρίου που ανοίγεται για τον σκοπό αυτό σε μεγάλη τράπεζα Αθηνών της επιλογής της Γραμματείας, στο όνομα του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της Γραμματείας.
Επιπλέον, οι οικονομικοί πόροι της Συνέλευσης συμπληρώνονται από εισφορές και δωρεές των μελών της Συνέλευσης, των οπαδών και των χορηγών της και από άλλες μη απαγορευμένες από την ελληνική νομοθεσία εισφορές. Η περιουσία της Ε.Δ.Σ.Ο. αποτελείται από τους παραπάνω πόρους που γίνονται αποδεκτοί με απόφαση της Γραμματείας.
Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση έγκρισης του παρόντος κανονισμού λειτουργίας αποφασίζεται, μετά από εισήγηση της Γραμματείας που προκύπτει μετά από γνώμη της επιτροπής οικονομικών, το ποσό – βάση της συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους της Συνέλευσης, ίδιο για όλα τα κράτη μέλη.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται επιστολή προς τον Πρόεδρο του κάθε Κοινοβουλίου, του οποίου το κράτος συμμετέχει στη Συνέλευση και του ανακοινώνεται η απόφαση και ο τρόπος που το Κοινοβούλιο του δύναται να καταβάλει την ετήσια συνεισφορά του. Εάν το κράτος μέλος αδυνατεί να καταβάλει αυτό το ποσό, τότε η Γραμματεία δύναται να το προσαρμόσει προς τις δυνατότητες του κράτους μέλους.
Μετά από πρόταση της Γραμματείας προς τη Γενική Συνέλευση, η ετήσια συνεισφορά δύναται να αυξηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπροσωπείας του κράτους μέλους της Ε.Δ.Σ.Ο.
Ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλει στη Γενική Γραμματεία κράτος μέλος της Ε.Δ.Σ.Ο., έγκαιρα και προ της πραγματοποίησης της δαπάνης και μετά από έγκριση της, θεωρούνται ότι καλύπτουν μέρος της ετήσιας εισφοράς, τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη διεξαγωγή της Ολομέλειας της Συνέλευσης ή Συνόδου της Γενικής Γραμματείας στη χώρα του.
2. Το Ελληνικό κράτος, δια του Εθνικού του Κοινοβουλίου, μεριμνά για την υποστήριξη της λειτουργίας της Γραμματείας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Καταβάλλει τα ενοίκια των Γραφείων και εκτός των άλλων και σε συνεννόηση με την Γραμματεία επιπλέον ποσό για να καλύπτει μέρος των εξόδων λειτουργίας της Γραμματείας.
3. Η επιτροπή οικονομικών εισηγείται και η Διεθνής Γραμματεία αποφασίζει το λογιστικό τρόπο διαχείρισης των χρημάτων.
Πάντως η διαχείριση διέπεται από τις εξής αρχές:
Κινείται μέσα στα πλαίσια των αρχών και των στόχων της Συνέλευσης και του εγκεκριμένου από Γενική Συνέλευση προϋπολογισμού.
Καμία δαπάνη δεν εκτελείται και δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγκριση της Γραμματείας, η οποία ενημερώνει σχετικά την οικονομική επιτροπή.
Ουδείς δύναται να προβαίνει σ’ οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη δραστηριότητα στο όνομα της Συνέλευσης ή της Γραμματείας, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται τα χρήματα, ακόμη και αν αυτά υπάρχουν εξολογιστικά, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γραμματείας.
Τα παραστατικά υπογράφονται από τον Ταμία της Γραμματείας.
4. Η Γραμματεία, ύστερα από συνεννόηση με την οικονομική επιτροπή, ορίζει ένα από τα μέλη ή τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ως ταμία της Συνέλευσης.
Αυτός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την καλή διαχείριση των χρημάτων και μεριμνά ώστε ν’ αποφασίσει η Γραμματεία, μετά από εισήγηση της επιτροπής οικονομικού, για το λογιστικό τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του ταμείου της Συνέλευσης. Ο ταμίας χωρίς απόφαση της Γραμματείας δύναται να πραγματοποιεί δαπάνη μέχρι του ποσού που εκείνη με απόφαση της ορίζει. Για δαπάνες μεγαλύτερες από το ποσό αυτό απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γραμματείας. Σε περίπτωση απουσίας του ταμία, ο Γενικός Γραμματέας λειτουργώντας ως ταμίας έχει όλες τις εξουσίες που έχει ο ταμί-ας περιλαμβανομένης εκείνης του να υπογράφει τα οικονομικά έγγραφα.
5. Τα καθήκοντα του ταμία εκτός των άλλων είναι:
– Να είναι υπεύθυνος για την οικονομική διεύθυνση της Συνέλευσης.
– Να υποβάλλει στην Γραμματεία, σε συνεργασία με την επιτροπή οικονομικού, το σχέδιο προϋπολογισμού κατά τη συνεδρίαση του Απριλίου.
– Να υποβάλλει στην Γραμματεία κατά τη Συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου τον
προϋπολογισμό που έγινε δεκτός από την Γ.Σ.
– Να υποβάλλει στην Γραμματεία κατά τη Συνεδρίαση του Ιουνίου, πριν από
την Γ.Σ., τους ηλεγμένους λογαριασμούς της του διαρρεύσαντος έτους
και τον οικονομικό απολογισμό του έτους.
– Να συμμετέχει της επιτροπής οικονομικού, η οποία έχει σαν στόχο την
διασφάλιση και την αύξηση των εσόδων της Συνέλευσης.
6. Τα έσοδα της Συνέλευσης δεν δύνανται για οποιονδήποτε λόγο να
ανακατανεμηθούν μεταξύ των μελών της.
ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Οι επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης είναι τα Ελληνικά, Ρωσικά, Αγγλικά και
Γαλλικά. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η Γραμματεία μεριμνά για την ταυτό-
χρονη μετάφραση σε όλες αυτές τις γλώσσες. Κατά τις συνεδριάσεις της Γραμ-
ματείας και των Επιτροπών λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να καλύπτονται
μεταφραστικά οι ανάγκες.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση κατά τη ψήφιση του παρόντος κανονισμού δύναται μετά από
πρόταση της Γραμματείας να αναβάλει την ισχύ άρθρων της παρούσης, όπως
επίσης και η Γραμματεία δύναται να πράξει το ίδιο για άρθρα του παρόντος που
την αφορούν. Ο παρών κανονισμός θα ισχύσει μετά την έγκριση του από τη Συνέ-
λευση και τη μετάφραση του στις επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης.

Back to top button