ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 10 – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012


Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο.
Κοινή Συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Συνεργασίας του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και της Δ.Σ.Ο.

Πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα οι συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)(11.03.2012) και των Συντονιστικών Επιτροπών Συνεργασίας του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (12.03.2012).

Από την πλευρά της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας συμμετείχαν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες από τη Ρωσική Ομοσπονδία, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Λευκορωσία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Κύπρο, την Παλαιστινιακή Αρχή, το Σουδάν και την Ουγκάντα. Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησαν κοινοβουλευτικοί από τη Σουαζιλάνδη, το Μαυρίκιο, τη Μπουρκίνα Φάσο, το Τσάντ και τη Ρουάντα. Στις εργασίες των συνεδριάσεων προήδρευσαν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κ.κ. Sergei Popov και Μιχαήλ Παντούλας.

Κατά τις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει η Δ.Σ.Ο. το 2012 σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, με κορυφαία τη διοργάνωση της 19ης Γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης στην Πράγα (Ιούνιος 2012) με θέμα: «Προκλήσεις δημοκρατίας σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Στη συνεδρίαση με την αντιπροσωπεία του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου συζητήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας και κοινής δράσης των δυο διεθνών οργανισμών στην Αφρικανική Ήπειρο και αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, τη Συνεργασία και την Καταλλαγή, με έδρα τη Μοζαμβίκη.

Οι εκπρόσωποι του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου την Τρίτη, 13.3.2012, ξεναγήθηκαν στο Ιερό Βράχο και το Μουσείο Ακροπόλεως, επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων και είχαν συνάντηση με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γρ.Νιώτη και τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.

Related Articles

Back to top button