ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ , ΟΡΜΥΛΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ, 1993

Κεντρικό θέμα: «Η Ορθοδοξία στην Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα».

Related Articles

Back to top button