Βίντεο της Δ.Σ.Ο.

  Τα βίντεο απο την 30η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. Χαλκιδική, Ελλάδα 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2023. Κεντρικό θέμα: 30 χρόνια Δ.Σ.Ο.: «Απέναντι σε νέες προκλήσεις, Μπροστά σε νέες προοπτικές»  Τα βίντεο απο την 28η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. Κρήτη, Ελλάδα 22 – 26 Ιουλίου 2021. Κεντρικό θέμα: “Το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία”.
  Bίντεο απο την 27η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. Τηλεδιάσκεψη, 17 Σεπτεμβρίου 2020.

  Τα βίντεο από παλαιότερες Γενικές Συνελεύσεις της Δ.Σ.Ο.

Back to top button