ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ.Σ.Ο.) ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού εικονογραφικής τέχνης με θέμα: «Η Ανάσταση του Ιησού». Επιθυμούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να δείτε και να αξιολογήσετε το υλικό που συγκεντρώσαμε μέσω μιας διαδικτυακής ψηφοφορίας – αξιολόγησης.
Αν επιθυμείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες: Στην σελίδα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η κάθε διαγωνιζόμενη εικόνα παρουσιάζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο. Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού όλες οι φωτογραφίες είναι αριθμημένες. Δίπλα από τις διαστάσεις υπάρχει και το κείμενο της εικόνας για όσους αγιογράφους κατέθεσαν κείμενο και ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα σημείο (διακόπτης) ώστε να το επιλέξετε, να την ψηφίσετε, δηλαδή αν επιθυμείτε. Η κάθε φωτογραφία παρουσιάζει την διαγωνιζόμενη εικόνα στο ίδιο τοίχο ώστε να φαίνεται το αντιπροσωπευτικό της μέγεθος. Επιλέγοντας την φωτογραφία δυο φορές βλέπετε την εικόνα σε πλήρη μεγέθυνση. Είναι αναγκαίο να ψηφίσετε 10 εικόνες ακριβώς (ούτε περισσότερες είτε λιγότερες). Άλλωστε το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα κλειδώσει και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ψηφοφορίας αν δεν έχετε επιλέξει ακριβώς 10 εικόνες.Πιο κάτω σας παραθέτουμε τη παραπομπή για να ψηφίσετε και αναμένουμε την αξιολόγηση σας το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2018.
Αξιολόγηση των συμμετεχόντων του διεθνούς διαγωνισμού εικονογραφικής τέχνης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) με θέμα «η Ανάσταση του Ιησού»

Η σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook

Related Articles

Back to top button