ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ : ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Γιοχάνεσμπουργκ, 4-6 Οκτωβρίου 2015. Έκθεση φωτογραφίας κατά τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. στη γενική συνέλευση του Παναφρικανικού κοινοβουλίου.

Related Articles

Back to top button