ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

2006johanesburg

Κατά την επίσκεψη στη Νότια Αφρική, πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. Συζητήθηκαν θέματα για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο., βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο., πιο δυναμική προβολή της οργάνωσης στα διεθνή γίγνεσθαι. 
Επίσης, αναπτύχθηκε προβληματισμός για την εξεύρεση πόρων για την μελλοντική λειτουργία της οργάνωσης. Ο Ταμίας της Δ.Σ.Ο., βουλευτής κ. Δημήτριος Γεωργακόπουλος παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου 01.06.2005-31.10.2005. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. βουλευτής κ. Boris Plokhotniouk . τόνισε την ανάγκη αύξησης των ετησίων συνδρομών των κοινοβουλίων-μελών λόγω αύξησης του πληθωρισμού.

Related Articles

Back to top button