ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ, 19 ΜΑΪΟΥ 2011. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ.Σ.Ο.) με το ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ στο Γιοχάνεσμπουργκ, στις 19 Μαΐου 2011. Το σύμφωνο υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. βουλευτή κ. Αναστάσιο Νεράντζη και τον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Δρα. Idriss Ndelle Moussa, παρουσία μελών του Προεδρείου του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και των μελών της Επιτροπής για Συνεργασία, Διεθνείς Σχέσεις και Επίλυση Συγκρούσεων του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο. αποτελείτο από τον Γενικό Γραμματέα κ. Αναστάσιο Νεράντζη, τον επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. κ. Μιχαήλ Παντούλα και το μέλος της Δ.Σ.Ο., βουλευτή κ. Reda Haddad από την Ιορδανία. Στην τελετή υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας παρευρέθηκε και ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης, στην Επισκοπή του οποίου στεγάζεται το γραφείο ενημέρωσης δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο στην Αφρική.

JOHANNESBURG2-19-MAY-2011new

Η Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας του κάθε σώματος αποτελείται από έξι κοινοβουλευτικούς και επιπλέον δυο Συμβούλους-εμπειρογνώμονες από κάθε οργάνωση και θα συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας από πλευράς του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής για Συνεργασία, Διεθνείς Σχέσεις και Επίλυση Συγκρούσεων του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου κ. Marwick Khumalo και από πλευράς της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ pdf30

Related Articles

Back to top button