Ευρωεκλογές 2024. Έκκληση προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, τις Πολιτικές Παρατάξεις και τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές.

European elections 2024. An address to European institutions, MEP candidates and political parties

Με παρέμβαση εισέρχονται στον προεκλογικό πολιτικό διάλογο για τις Ευρωεκλογές, φορείς ανάδειξης των χριστιανικών αξιών στον χώρο της Ευρώπης. Πολιτικοί, εκπρόσωποι των Εκκλησιών και κοινωνικοί φορείς, καταθέτουν απόψεις, ασκούν κριτική και οραματίζονται ένα δυναμικό διάλογο για το ευρωπαϊκό μέλλον, βασισμένο στις χριστιανικές αξίες και τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το κείμενο έκκλησης, το οποίο απευθύνουν προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, πιστούς στις δημοκρατικές αρχές και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) 1, η Επιτροπή των Καθολικών Επισκοπικών Διασκέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE) 2, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) 3 και η οργάνωση Together for Europe 4, ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον μηχανισμό της Ένωσης. Οι υπογράφοντες θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποκλείουν εξ’ αρχής από κάθε είδους διάλογο που αφορά τα ευρωπαϊκά πράγματα, τους πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι συζητούν, σχεδιάζουν και οραματίζονται ένα μέλλον, όχι με βάση την θρησκευτική τους ταυτότητα, αλλά τις χριστιανικές αξίες, πολιτισμική και κοινωνική κατάκτηση της οικουμένης και της Ευρώπης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των μηχανισμών της ΕΕ να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών για το Ευρωπαϊκό μέλλον, διαπιστώνουν ότι φοβικά σύνδρομα που κυριαρχούν σε μεγάλες μερίδες πολιτών, τους οδηγούν σε εργαλειοποιημένες εκδοχές των εννοιών “της παράδοσης, της πατρίδας και της θρησκείας”. Ταυτόχρονα, η «αγιοποίηση» αμφίβολων ιστορικών προσωπικοτήτων συμβάλει σε ένα κλίμα αβεβαιότητας μέσα στο οποίο “οι πολιτικές παρατάξεις, καλούνται να επαναδιαμορφώσουν το δικό τους αφήγημα, βασισμένο στην ιδέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα από τις δικές της διαχρονικές σταθερές”. Επικαλούμενοι μάλιστα το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούν τις ευρωπαϊκές παρατάξεις να αναγνωρίσουν τις χριστιανικές αξίες ως θεμέλιο του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να αντιπαρατεθούν σε όσους χρησιμοποιούν τις χριστιανικές αξίες ως βάση εθνοφυλετικών αφηγημάτων.


pdf30    Ευρωεκλογές 2024. Έκκληση προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, τις Πολιτικές Παρατάξεις και τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές.

______________________

1 Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) είναι περιφερειακός οικουμενικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1959, ως μια προσπάθεια για τη γεφύρωση των σχέσεων Ανατολής – Δύσης. Αποτελείται σήμερα από 114 εκκλησίες από όλες τις περιοχές της Ευρώπης, που προέρχονται από ορθόδοξες, προτεσταντικές και αγγλικανικές παραδόσεις, και επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μιας ανθρώπινης, κοινωνικής, βιώσιμης και ειρηνικής Ευρώπης. Η έδρα της είναι στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες στο:   https://ceceurope.org/who-we-are/introduction

2 H Επιτροπή των Καθολικών Επισκοπικών Διασκέψεων της ΕΕ (COMECE) αποτελείται από τους Καθολικούς Επισκόπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1980 με την έγκριση της Αγίας Έδρας για να εκπροσωπεί τις Καθολικές Επισκοπές ενώπιον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το COMECE διεξάγει διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρέχοντας συνεισφορές που προάγουν το κοινό καλό και μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις πολιτικές της ΕΕ. Η έδρα του είναι στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες στο:   https://www.comece.eu/comece/

3 Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) είναι πολιτική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων. Απαρτίζεται από εκπροσώπους κοινοβουλίων, ομάδες κοινοβουλευτικών και μεμονωμένες κοινοβουλευτικές προσωπικότητες από περίπου 25 χώρες που βιώνουν στην Ιστορία τους την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοσης και εκτείνονται στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική. Η έδρα της είναι στην Αθήνα.

4 Η Οργάνωση Together for Europe, αποτελεί οικουμενικό δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών με τη μορφή της ομοσπονδίας περί των 300 συλλόγων, που επικεντρωνονται στην ανάδειξη των χριστιανικών αξιών και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής. Η έδρα της είναι στη Ρώμη. Περισσότερες πληροφορίες στο:   https://together4europe.org/en/about-us/

Related Articles

Back to top button