ΑΘΗΝΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) Βουλευτής Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης απέστειλε εκ μέρους της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα Κοινοβούλια και κάθε διακοινοβουλευτικό φορέα, επιστολή, της οποία το περιεχόμενο είναι το κάτωθι:
«Η Διεθνής Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) (www.eiao.org), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την απόφαση ώστε στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Μια διαδικασία που στόχο έχει μέσα σε δύο χρόνια να ολοκληρωθούν συζητήσεις σε βάθος που θα καταλήξουν σε προτάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να παρασχεθούν στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι’ αυτούς, π.χ. ευρωπαϊκές αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, δημοκρατικές και θεσμικές πτυχές της ΕΕ, περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλιματική κρίση, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, οικονομικά ζητήματα και ζητήματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, ψηφιακός μετασχηματισμός, ασφάλεια και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο. Επίσης, τα ευρωπαϊκά όργανα συμφωνούν ότι η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι ανοιχτή, διαφανής, συμπεριληπτική και με διαβούλευση του κοινού, των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκίμασε την πρόταση της επιτροπής για μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και πιστεύει ότι, 10 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ μια νέα ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε την Ένωση στην οποία θέλουμε να ζούμε μαζί.
Προχωράει μάλιστα σε άμεσες προτάσεις για Οργάνωση, σύνθεση και διοικητική δομή της διαδικασίας της Διάσκεψης.
Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) θεωρεί ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι το μέλλον του κόσμου και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Δ.Σ.Ο. εκτιμά επιπλέον, ότι και άλλες διακοινοβουλευτικές οντότητες, ως υπέρμαχοι των αξιών του ακηδεμόνευτου κοινοβουλευτισμού και της ανοιχτής συμμετοχικής δημοκρατικής διαδικασίας και ως φορείς που υπερβαίνουν τα περιφερειακά συμφέροντα οφείλουν στο όνομα των πολιτών που εκπροσωπούν να διεκδικήσουν μια καταλυτική και θεσμοθετημένη παρουσία ώστε να έχουν μια ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των θέσεων για ζητήματα τόσο σημαντικά, όσο η μελλοντική πορεία της Ευρώπης.
Ενόψει, λοιπόν, αυτής της μοναδικής ευκαιρίας, η Δ.Σ.Ο. καλεί όλους τους ομόλογους Διακοινοβουλευτικούς Θεσμούς θεματικού χαρακτήρα ή γεωγραφικού προσδιορισμού, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο λιγότερο ή περισσότερο επηρεάζονται από τις πολιτικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις αποφάσεις τους και την δράση τους συνδιαμορφώνουμε το μέλλον της, να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην διοικητική δομή της διαδικασίας της διάσκεψης. Επιπλέον, προτρέπει κάθε ομόλογο θεσμό κοινοβουλευτικής φύσεως να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των κοινών θέσεων μέσα από τη συντονισμένη συμμετοχή του στο διάλογο και τη συν-διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων. Προτρέπει, επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχει βήμα στις διακοινοβουλευτικές οντότητες για την παρουσίαση των θέσεων αυτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι μόνο υπόθεση εθνική, αλλά πρωτίστως υπόθεση για την οποία πρέπει να συμβάλλει κάθε ένας από εμάς σε επίπεδο ατομικό, τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, ηπειρωτικό και διεθνές. Η διακρατική, υπερεθνική και πολυπολιτισμική υπόσταση των διακοινοβουλευτικών οργανώσεων αποτελούν ακριβώς τις πιο αξιόπιστες εγγυήσεις για ένα καλύτερο μέλλον.
Τέλος, προτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει κατά πρώτον εκπροσώπους της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στην συζήτηση για την διοικητική δομή της διαδικασίας της διάσκεψης και δηλώνουμε την διαθεσιμότητά μας για την συμμετοχή μας στην όλη διαδικασία.»
Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2020. Συμμετοχή της Δ.Σ.Ο. στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης pdf30

Related Articles

Back to top button