ΑΘΗΝΑ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Athens, 5 October 2021. Congratulatory letter.

κα Annie Koutrakis, Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, Quebec

κ. Peter Fragiskatos, Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, London North Center

κα Emmanuela Lambropoulos, Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, Saint-Laurent

κα Niki Ashton, Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, Churchill Manitoba

Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Παρακαλώ δεχθείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στην Ομοσπονδιακή Βουλή του Καναδά. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία όταν οι ομοεθνείς και ομόδοξοι συνάδελφοι υπηρετούν μακροχρόνια τη δημοκρατική διαδικασία σε άλλες χώρες του Κόσμου.
Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) είναι πολιτική οργάνωση κοινοβουλευτικής φύσεως, η οποία λειτουργεί από το 1993 με έδρα τη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα (https://eiao.org/). Στη Δ.Σ.Ο. μετέχουν επίσημες Κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες είκοσι πέντε χωρών, καθώς επίσης και πέντε ομάδες βουλευτών από άλλα κοινοβούλια. Σκοπός της Οργάνωσης είναι η ανάπτυξη πολυεπίπεδης πολιτικής και πολιτισμικής δραστηριότητας στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης επαφών και διεύρυνσης σχέσεων εμπιστοσύνης, στην κατανόηση σύγχρονων πολιτικών φαινομένων και κοινωνικών ρευμάτων και στην ανάδειξη των στοιχείων εκείνων της Ορθοδοξίας, που επηρεάζουν θετικά την αλληλοκατανόηση των πολιτισμών.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας, αλλά και της κλιματικής κρίσης, έχει αναδειχθεί περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες της πολυμερούς συνεργασίας και των διεθνών θεσμών. Ο Καναδάς έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο διεθνές πεδίο σε θεματικές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των αρχών της Δημοκρατίας, του Κοινοβουλευτισμού και της χρηστής διακυβέρνησης.
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά εάν το Κοινοβούλιο του Καναδά συμμετείχε με επίσημη αντιπροσωπεία στους κόλπους της Οργάνωσης μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορεί να υπάρξουν πολλά σημεία διαρκούς επαφής και στενής συνεργασίας με τη Δ.Σ.Ο., ιδίως στο πεδίο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών ελευθεριών και της υπεράσπισης των απειλούμενων Χριστιανών στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε τη συνεργασία μαζί σας και την συμβολή σας στις δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021. Συγχαρητήρια επιστολή. pdf30

Related Articles

Back to top button