ΑΘΗΝΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ».

Ο δεύτερος διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώθηκε μετά από πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού της Γραμματείας της Δ.Σ.Ο, και σε συνεργασία με την ιστοσελίδα OrthPhoto.net. Ο διαγωνισμός αφιερώθηκε στα ακίνητα μνημεία της Ανατολικής Χριστιανικής παράδοσης, η σπουδαιότητα των οποίων είναι πολύ μεγάλη και αποτελούν τμήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των λαών της γης.
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού ήταν διεθνής και αποτελείτο από 10 άτομα και τους δύο συμβούλους της Δ.Σ.Ο. Οι κριτές ψήφισαν αφού έλαβαν γνώση του υλικού που στάλθηκε για το διαγωνισμό αλλά δίχως να μάθουν τα ονόματα των διαγωνιζομένων. Στο σύνολο τις διαδικασίας τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της αξιολόγησης.
Στην πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης οι κριτές επέλεξαν για κάθε ένα από τους τρεις τομείς του διαγωνισμού, τις καλύτερες συμμετοχές. Στη δεύτερη φάση αθροίστηκαν οι επιλογές των κριτών σε κάθε τομέα. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργήθηκαν τρεις νέες ομάδες επιλεγμένων συμμετοχών μια για κάθε τομέα του διαγωνισμού. Στην τρίτη φάση αυτές οι τρεις νέες ομάδες συμμετοχών αναβαθμολογήθηκαν από τους κριτές μία προς μία, αλλά αυτήν την φορά με βάση κάποια κριτήρια. Συγκεκριμένα για κάθε συμμετοχή βαθμολογήθηκε :
Α. η καλλιτεχνική αξία της φωτογραφίας ή των φωτογραφιών της συμμετοχής, με άριστα το σαράντα.
Β. Οι πληρέστερες ιστορικές πληροφορίες που παρέχονται για το μνημείο, η σπουδαιότητά του, η ακριβή θέση του, αλλά και οι πληροφορίες επισκεψιμότητας του με άριστα το τριάντα.
Γ. Οι καλλίτερες φωτογραφίες γενικής άποψης του μνημειακού χώρου που είναι έργο του ίδιου του διαγωνιζομένου με άριστα το τριάντα.
Η μέγιστη βαθμολόγια που συγκέντρωσε η κάθε συμμετοχή είναι εκατό βαθμοί.
Στην τέταρτη φάση επιλέχτηκαν οι συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσαν πάνω από εβδομήντα βαθμούς. Από αυτές τις συμμετοχές επιλέχτηκαν οι τρεις προς βράβευση από κάθε τομέα του διαγωνισμού.
Οι νικητές του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό καθορίστηκαν τρείς διαγωνιζόμενοι τομείς που αναφέρονται σε τρείς μεγάλες ομάδες φθορών και καταστροφών, σαφώς διακριτή η μια από την άλλη.

A. Μνημεία εγκαταλελειμμένα που αφέθηκαν στην φθορά του χρόνου λόγω μη χρήσης τους υποχρεωτικής ή εθελούσιας.
Β. Μνημεία τα οποία είναι επισκέψιμα και χρηστικά αλλά με φθορές από ατμοσφαιρικούς και λοιπούς ρύπους και άλλα φυσικά στοιχεία.
Γ. Μνημεία που έχουν υποστεί φθορές – καταστροφές από ανθρώπους.

Αθήνα 3 Ιουνίου 2016. Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο δεύτερο Διεθνή Διαγωνισμό φωτογραφίας της Δ.Σ.Ο. με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής». pdf30

Related Articles

Back to top button