ΑΘΗΝΑ, 24 – 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών στην έδρα της Γραμματείας. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα κάτωθι:

  • Επόμενη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. στην Αθήνα, 17 Απριλίου 2005.
  • Προετοιμασία του πολιτικού συνεδρίου με θέμα: «ΕΘΝΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 17-19 Απριλίου 2005, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  • Προετοιμασία της 12ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 24-26 Ιουνίου 2005, στην Γενεύη, Ελβετία.
  • Προτάσεις των Προέδρων των Επιτροπών για τις μελλοντικές δραστηριότητες των επιτροπών.

-Nicholas Kotsiras

-Vlad George Nadejde

  • Έκδοση των πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από 15 έως 17 Μαΐου με θέμα: «Ορθοδοξία και Παιδεία: Τα θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού».

Related Articles

Back to top button