ΑΘΗΝΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Με ιδιαίτερη ανησυχία η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Μαυροβούνιο που αφορούν την περιουσία που ανήκει στην τοπική ορθόδοξη μητρόπολη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας υπό τον Μητροπολίτη κ. Αμφιλόχιο.
Η προφανής αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου να νομοθετεί με βάση το συμφέρον του λαού της χώρας του, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται από την κυβέρνηση ως αφορμή ρήξης με την τοπική Εκκλησία ούτε ως προσπάθεια περιορισμού της δραστηριότητάς της.
Τα δε μέτρα προστασίας του μνημειακού πλούτου της κάθε χώρας πρέπει να λαμβάνονται με τρόπο που δεν παρεμποδίζουν στα πλαίσια του εφικτού, την λειτουργία και χρήση του χώρου και του σκοπού, υπέρ των οποίων άλλωστε υφίσταται το ίδιο το μνημείο.
Η Μητρόπολη του Μαυροβουνίου, σάρκα εκ της σαρκός του λαϊκού σώματος, ζωτικό και αναπόσπαστο τμήμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, επι αιώνες παρέχει την αγιαστική διακονία της στον λαό του Μαυροβουνίου. Μια τέτοια δραστηριότητα απαιτεί την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων και ανάλογων εσόδων που θα την επιτρέψουν να το συνεχίσει με επιτυχία.
Η οικονομική αυτονομία των παραδοσιακών θρησκευτικών οντοτήτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λειτουργία τους μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι. Διακρατικές δε τριβές και διαφορές δεν μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο κοινωνικό και θεολογικό έργο των εκκλησιών ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο να παρεμποδίζουν την δραστηριότητα τους.
Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2020. Δήλωση της Δ.Σ.Ο. για το Μαυροβούνιο pdf30

Related Articles

Back to top button