ΑΘΗΝΑ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022. Συγχαρητήρια επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
pdf30Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022. Συγχαρητήρια επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
pdf30Κέρκυρα, 10 -11 Δεκεμβρίου 2021. Διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Ανακοίνωση της διεθνούς γραμματείας της Δ.Σ.Ο.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022. Συγχαρητήρια επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Related Articles

Back to top button