ΑΘΗΝΑ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Στις 19 Μαρτίου, στην Αθήνα, στην έδρα της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και η κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών. Στις εργασίες συμμετείχαν οι βουλευτές: κκ. Sergei Popov, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. (Ρωσία), κ. Αριστοτέλης Α. Παυλίδης, Εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) (Ελλάδα), κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. (Κύπρος), κ. Νίκος Κότσιρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Δ.Σ.Ο. (Αυστραλία), κ. Theodore Ssekikubo, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Δ.Σ.Ο. (Ουγκάντα), καθώς και τα μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο.: κκ. Χάρης Τσιόκας, Αδάμ Ρεγκούζας, Συμεών Κεδίκογλου και Μάρκος Μπόλαρης.
2008athens1
Στα πλαίσια της συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημήτρη Σιούφα και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμο.
2008athens2

Κατά την πρωινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. συζητήθηκαν εκτενώς τα εξής:
1. Οργανωτικά θέματα και εφαρμογή του Κανονισμού.
2. Θέματα οικονομικής διαχείρισης της Δ.Σ.Ο.
3. Οργάνωση της 15ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., η οποία απεφασίσθη να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, 25-29 Ιουνίου 2008, με κεντρικό θέμα: «Προκλήσεις λόγω της κρίσεως του παγκοσμίου αξιακού συστήματος. (Χριστιανική-Ορθόδοξη προσέγγιση)». Απεφασίσθη επίσης να διεξαχθούν εκλογές των μελών της Διεθνούς Γραμματείας και των Επιτροπών κατά την έναρξη εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
4. Προγραμματισμός δράσεων για το 2008: Απεφασίσθη η επόμενη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. να γίνει στην Κύπρο, το φθινόπωρο 2008. Παράλληλα απεφασίσθη να οργανωθούν επισκέψεις στους νεοεκλεγέντες Πατριάρχες και Αρχηγούς Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η Δ.Σ.Ο. θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γενικό Γραμματέα και από τρίτο μέλος, που θα ορίζετε κατά περίπτωση. Εάν έτερο μέλος επιθυμεί να μετάσχει στην εκπροσώπηση, θα αναλαμβάνει τις δαπάνες του.
2008athens3

Κατά την απογευματινή κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Εκπροσώπηση της Δ.Σ.Ο. και επαφές με διεθνείς οργανισμούς. (Συμβούλιο Ευρώπης, Κ.Σ. ΟΣΕΠ., Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), Διαβαλκανική Συνεργασία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) κλπ.)
2. Απολογισμός δραστηριοτήτων του 2007. Συνδρομές των Κρατών-μελών της Δ.Σ.Ο.
3. Ενημέρωση επί της παρουσίασης του τιμητικού τόμου «Εκκλησία-Οικουμένη-Πολιτική», αφιερωμένο στον Μητροπολίτη Δαμασκηνό Παπανδρέου από τον κ. Δημήτριο Γεωργακόπουλο, τ. Ταμία της Δ.Σ.Ο., κ. Αριστοτέλη Α. Παυλίδη, εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. και τον κ. Κώστα Μυγδάλη, Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο.
4. Απεφασίσθη να περιληφθεί στα «συμπεράσματα» της συνεδρίασης ειδική αναφορά για τη κατάσταση στο Κόσσυφοπέδιο:

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), η οποία προβάλει τις Ορθόδοξες Χριστιανικές παραδόσεις, με ανησυχία σημειώνει ότι η ειρήνη στη περιοχή του Κοσσόβου βρίσκεται υπό αυξανόμενη απειλή. Άνθρωποι, που επί αιώνες κατοικούσαν σ’αυτή τη γη, αισθάνονται ανασφάλεια. Η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου έρχεται σε αντίθεση με το υπ’αριθμό αρ.1244, της 01.06.1999 Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Καλούμε τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε άλλο διεθνή οργανισμό, να πράξει όλα τα απαραίτητα για την ομαλοποίηση της κατάστασης στη περιοχή και για την ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας για όλους τους πληθυσμούς του Κοσσόβου ώστε να αποφευχθούν διωγμοί πληθυσμών, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστροφή των ναών.

Ζητούμε σεβασμό της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς όλων των εθνοτήτων του Κοσσόβου, διατήρηση των Ορθοδόξων Χριστιανικών ναών και ελεύθερη άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων καθώς και ουσιαστική προσπάθεια ώστε να μην απειλείται η ειρηνική συμβίωση των πληθυσμών του Κοσσόβου και κυρίως να μην δημιουργούνται εστίες που θα απειλούν την ειρήνη στα Βαλκάνια.

Καλούμε δε τη παγκόσμια κοινότητα να προσφέρει την απαραίτητη ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία με σκοπό την αποκατάσταση των κατεστραμμένων χριστιανικών μνημείων.

Related Articles

Back to top button