Αθήνα, 18 Ιουλίου 2023. Πρόσκληση σε Κοινοβουλευτικό Διάλογο Χριστιανών και Μουσουλμάνων από το Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., δρ. Μάξιμο Χαρακόπουλο

Την Τρίτη, 18 Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, απηύθυνε επιστολή-πρόσκληση στον ομόλογο του Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (PUIC), κ. Mouhamed Khouraichi Niass, για την ανάπτυξη κοινής διακοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας.

Στην πρόσκληση του επικεφαλής του διεθνούς θεσμού των ορθοδόξων βουλευτών, που έρχεται σε συνέχεια της υιοθέτησης του κειμένου συμπερασμάτων που υιοθέτησε η IPU στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για το Διαθρησκειακό Διάλογο στο Μαρακές στις 15 Ιουνίου 2023, επισημαίνεται η σημαντική συνεισφορά των διακοινοβουλευτικών θεσμών στην «προαγωγή των θρησκευτικών αξιών στο χώρο της πολιτικής και της κοινωνίας».

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. στην επιστολή του προτείνει την από κοινού διοργάνωση συνεδρίου Κοινοβουλευτικού Διαλόγου «για την προαγωγή της σημασίας της διαθρησκειακής συνεννόησης του Χριστιανικού και του Μουσουλμανικού Κόσμου».

pdf30    Επιστολή του γενικού γραμματέα Δ.Σ.Ο. προς τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (PUIC)    

Related Articles

Back to top button